26.2. E-Learning pro EVVO - seminář

Nová média nabízejí možnosti také pro ekologickou výchovu, kde mohou sloužit jako doplněk ke stávajícím vzdělávacím nabídkám.

Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli dozvědět více o využití e-learningu a případně se naučit vytvořit vlastní kurz, se bude dne 26. února 2013 v Gorlitz konat seminář.

Na příkladu již vytvořeného a otestovaného on-line kurzu „Vodní hospodářství" budou mít účastníci možnost si prakticky vyzkoušet roli autora a administrátora a získají také nutné znalosti k tomu, aby byli schopni v uvést svůj vlastní kurz do praxe.

Rádi bychom pozvali jak lektory EVVO, tak také pedagogy a studenty, kteří by chtěli tímto nástrojem rozšířit své vzdělávací nabídky.

Akce je pořádaná saským partnerem projektu Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB), je bezplatná a bude tlumočena do českého jazyka.

Další podrobnosti semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Těšíme se na vaši účast.

« Zpět na novinky08.02.2013,