9.11. v Ostritz - Seminář řezu ovocných stromů

Zveme vás na seminář řezu ovocných stromů, který se uskuteční v pátek 9. listopadu 2018 v IBZ St. Marienthal.

S panem Holgerem Weinerem se naučíme, jak prořezávat, prosvětlovat a omlazovat ovocné stromy. Začneme teorietikou částí o základních znalostech o růstových formách ovocných dřevin, pravidlech řezu stromů a jeho aplikaci pro růst a péči o korunu. Zaměříme se na zvláštní potřeby extenzivních sadů jako krajinného prvku a chráněného biotopu.

Účastníci získají informace o péči o přestárlé porosty z pohledu ochrany přírody a šetrné péče. Představeny budou také specifické podmínky pro zahrady a zahrádkářské kolonie a odpovídající formy prořezu stromů. V případě zájmu se můžeme věnovat také řezu keřů, jako např. rybízů či ostružin.

Odpoledne pak proběhne praktický nácvik prořezu mladých i starých ovocných dřevin pro získání citu pro správnou míru řezu a pochopení ovocných dřevin. 

Akce bude tlumočena do českého jazyka, účast je bezplatná, přihlášení nutné.

Další informace naleznete v přiložené pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

 

EU - SN - CZ
« Zpět na novinky25.10.2018,