Den seniorů 2019

Na mezinárodní setkání seniorů přijelo dne 3. září do Pěnčína přes 130 seniorů z Čech, Saska a Polska. Účastníci sdíleli své zkušenosti a představili navzájem činnost a zapojení svých seniorských klubů ve společenském i kulturním životě. Z donesených vzorků ovoce byla sestavena výstava s cca 40 odrůdami a v průběhu dne měli senioři možnost prohlédnout si ovocné odrůdy, nechat si určit své vzorky a popovídat si o nich s pomologem. Téma starých ovocných sadů a jejich význam v naší krajině bylo dalším bodem dopoledního programu a diskuze na toto téma se dále rozvinula při odpoledních exkurzích, kdy byli senioři rozděleni do menších skupin. Skupiny postupně navštívily sušárnu a moštárnu ovoce ve Všeni, nově osazený sad se starými odrůdami a kapličku Sv. Anny na Vyskři. 

Budeme se těšit na další setkání, nejpozději příští rok na německé straně.

EU - SN - ERN
« Zpět na novinky18.10.2019,