Exkurze na bioplynou stanici

Druhá německo-česká exkurze zavedla účastníky do firmy Regent plus spol. s r.o. ve Žluticích, kde byli seznámeni s celým provozem této ekologické farmy a s jejími různými obchodními odvětvími.

Celkem asi 56 žáků a žákyň ze tří saských a tří českých škol nahlédli do moderních stájí pro chov skotu bez tržní produkce mléka, malokapacitních jatek a seznámili se s provozem bioplynové stanice. Neméně zajímavá byla prohlídka sušičky ovoce, která je od července 2010 ve zkušebním provozu a pro kterou firma využívá tepelnou energii vzniklou při produkci bioplynu.

V příštím roce Regent plus spol. s r.o. začne s výstavbou druhé bioplynové stanice a se stavbou vlastní kompostárny, která má firmě zabezpečit bezodpadové hospodářství a přinést užitek i z prodeje kompostu.

« Zpět na novinky22.09.2010,