Exkurze za zvuky přírody

Přijeďte poznávat zvuky přírody, prožívat přírodu všemi smysly a naučit se používat nové metody zprostředkování ekologických principů do Botanické zahrady Schellerhau dne 17. června 2011.

Exkurze je určena zvláště lektorům ekologické výchovy, pedagogům, vychovatelům, vědcům a umělcům, kteří praktikují nebo usilují o interdisciplinární způsob práce. Účastníci budou mít příležitost načerpat vědomosti o metodách a postupech pro vlastní vzdělávací nabídky ekologické výchovy na téma Zvuky přírody.

Zvukový zážitkový park v Botanické zahradě Schellerhau, dokončený v roce 2006, spojuje 9 zvukových objektů s krajinnými, botanickými a geologickými prvky, které si návštěvníci sami vyzkoušejí a tím vstupují do vzájemného kontaktu s okolní přírodou.
Představena bude také sbírka hudebních nástrojů z Jednoho Světa jako prostředek k hravému učení.
Hra na přírodní hudební nástroje může zvláště oživit dialog mezi různými kulturami a jazyky a je proto velmi vhodná pro praktické využití v přeshraničním kontextu nejen v ekologické výchově.
Mimo Botanickou zahradu si účastníci vyzkouší a poznají praktické možnosti akustické ekologie, sluchová cvičení a výrobu hudebních nástrojů v přírodě.

Podrobnější informace o programu včetně přihlášky naleznete v přiložené pozvánce.

« Zpět na novinky18.05.2011,
Hudební nástroje z přírody