Fórum zdraví ve vzdělávání 2014

Vážení pedagogičtí pracovníci, zástupci škol, odborníci pro oblast výchovy ke zdraví. Rádi bychom Vás pozvali na další ročník Fóra zdraví ve vzdělávání. V letošním roce pořádá Fórum zdraví ve vzdělávání 2014 jako mezinárodní konferenci Pedagogická fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci ve spolupráci s odborem školství Magistrátu města Olomouc a s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, s obecně prospěšnou společností Venkovský prostor, se společností KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., s Nadačním fondem ALBERT a s Państwowou Wyźszou Szkolou Zawodowou w Raciborzu a s Českou společností antropologickou.

 

Díky spolupráci uvedených organizací máte v letošním roce možnost zúčastnit se konference bezplatně. Další novinkou pak je po řadě ročníků uspořádaných ve Středočeksém kraji přesun místa konání přímo do centra Olomouce.

 

Kromě faktu, že i ve letošním roce Vás čeká řada velmi zajímavých a aktuálních přednášek, stejně jako množství workshopů na témata souvisící se zdravím a výchovou ke zdraví, je nejpodstatnější informací, že se konference uskuteční ve dnech 4. - 5. dubna 2014. Více informací naleznete v sekci Program. Přihláška je uvedena také v odpovídající sekci a je jí nutné zaslat do 26.3.2014 písemně nebo elektronicky na uvedený kontakt.

« Zpět na novinky05.03.2014,
Plakát Forum zdraví 2014