Lektoři tvoří EVP

Tímto dnem začíná cyklus seminářů s názvem Inovativní postupy při tvorbě EVP pro lektory ekologické výchovy, který má pomoci vytvořit programy, které budou co nejefektivněji rozvíjet environmentální chování cílových skupin.

Účastníci se budou v pěti seminářích věnovat cílům a klíčovým oblastem ekologické výchovy, strategiím pro jejich rozvíjení, teorii programu, modelům učení a jejich aplikaci a v závěru také anylýze a ověření efektivity těchto programů.

Pod vedením zkušených lektorů a odborníků z praxe se pokusí připravit nový program, nebo upravit stávající nabídku svého střediska tak, aby více odpovídala současnému stavu poznání v tomto oboru a co nejefektivněji naplňovala stanovené cíle.

Semináře se konají v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a v Čechách ve spolupráci se SEV DIVIZNA a Technickou univerzitou v Liberci. V příloze naleznete přihlášku s tématy a termíny jednotlivých seminářů.

« Zpět na novinky27.01.2012,