Mezinárodní den seniorů 2016

Dne 28. června 2016 se v Libereckém MCU Koloseum uskutečnil Mezinárodní den seniorů 2016. Toto setkání bylo financováno z Fondu malých projektů v rámci projektu Senioři v síti, ve spolupráci společnosti Venkovský prostore o.p.s. a partnera projektu Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V.

Součástí programu se stalo mimo jiné představení plánovaných seniorských workshopů zaměřených na moderní komunikační možnosti. Kromě prezentace projektových aktivit a činnosti seniorských organizací byl do programu zařazen také doplňkový kulturní program zahrnující návštěvu Oblastní galerie v Liberci v budově zrekonstruovaných lázní nabízející aktuální expozici k připomenutí výročí Německočeské výstavý Liberec 1906. Celé akce se zúčastnili nejen senioři ze Saska a severních Čech, ale také početná polská skupina hostů.

EU - SN - ERN
« Zpět na novinky01.07.2016,