Navázání spolupráce se SŠ

Díky nepříznivé situaci spojené s pandemií odstoupila od spolupráce v projektu předjednaná střední škola. Proto jsme museli oslovit jiné střední školy se zaměřením na gastronomické obory. Podařilo se nám navázat spolupráci se Střední školou hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o.

« Zpět na novinky22.12.2020,