"občan a zdraví"

V rámci konference "Občan a zdraví", která se konala po záštitou Libereckého kraje a hlavního hygienika dne 10. října v Liberci, byl v rámci sekce příkladů dobré praxe přednesen také referát o projektu "Výchova ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu dětí a mládeže v ERN", který Venkovský prostor o.p.s. realizovala v uplynulých letech.

« Zpět na novinky09.10.2008,