Odborná exkurze - Ekoschool, s.r.o.

Žáci zakládají Žákovská environmentální s.r.o.
Odborná exkurze v rámci projektu „Životní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o." se uskuteční 10. prosince 2009 v okolí Kadaně.

Obecně prospěšná společnost Venkovský prostor připravila za finanční podpory Společenské iniciativy EU Cíl 3 první odbornou exkurzi pro žákovskou firmu na české straně hranice. V rámci této exkurze se zaměstnanci žákovské firmy Ekoschool, s.r.o. Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň seznámí s provozovnou Úpravny vody Hradiště a také si prohlédnou Skládku v Tušimicích. Cílem této exkurze je podpořit žáky při realizaci jejich obchodního záměru a pomoci jim nahlédnout do problematiky úpravy pitné vody a třídění odpadů.

Exkurze začíná v 08.30 hod v provozovně Úpravny vody v Hradišti a následně pokračuje v 10.00 hod na Skládce v Tušimicích. Konec exkurze je plánován na 11.15 hod.

« Zpět na novinky07.12.2009,