Postavme se šikaně!

POSTAVME SE ŠIKANĚ!

 

Liberecký kraj, Venkovský prostor o.p.s. a „alfa marketing" o. s. ve spolupráci

s Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci, ZŠ Vrchlického Liberec

a Krajskou vědeckou knihovnou Liberec

pod záštitou Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje

 vyhlašují

 Literární soutěž na téma:

Zvířata vyprávějí příběhy lidí (dětí)

Zvířata jsou často jedinými přáteli a důvěrníky šikanovaných dětí. Jak vidí a vnímají svět lidí? Rozumí mu nebo ho vůbec nechápou? Trápí je utrpení „jejich lidí" nebo jsou jim lidé se svými trampotami lhostejní? A co zvířata, která nepatří mezi domácí mazlíčky? Zajímáme je my lidé? Sledují nás? A pokud ano, co si o nás myslí?

Soutěž je určená žákům 5. - 9. tříd základních škol a studentům středních škol a učilišť.

Do soutěže jsou přijímány úvahy, pohádky, příběhy, básničky i jiné literární útvary.

 Uzávěrka: 1. února 2008

 Díla jsou přijímána v psané i v elektronické podobě. Musí být označena jménem autora, datem narození, telefonním příp. e-mailovým kontaktem na autora a na školu.

Příspěvky zasílejte poštou nebo elektronicky na adresu:

Venkovský prostor o.p.s., U Nisy 6a, 460 01 Liberec 3 (s označením „POSTAVME SE ŠIKANĚ!")

nebo daja.spalkova@email.cz (do předmětu uveďte opět text POSTAVME SE ŠIKANĚ!)

 Výtvarná soutěž na téma:

„POSTAVME SE ŠIKANĚ!"

 Cílem soutěže je získat výtvarná díla, která pomohou burcovat veřejné mínění proti šikaně, ubližování a ponižování lidí, zejména dětí pro jejich odlišnost. Díla by měla být opatřena výzvou, sloganem, komentářem nebo jiným textem, který je buď součástí díla nebo je uveden zvlášť (na zvláštním papíře či na zadní straně díla).

 Soutěž je určená žákům 5. - 9. tříd základních škol a studentům středních škol a učilišť.

Do soutěže jsou přijímány plakáty, malby, grafické listy, koláže, komiksy i jiné výtvarné techniky.

 Uzávěrka: 1. února 2008

Díla musí být označena jménem autora, datem narození, telefonním příp. e-mailovým kontaktem na autora a na školu.

Příspěvky zasílejte poštou nebo doručte osobně na adresu:

Venkovský prostor o.p.s., U Nisy 6a, 460 01 Liberec 3 (s označením „POSTAVME SE ŠIKANĚ!")

 Autoři obou soutěží souhlasí s otištěním díla nebo jeho části bez nároku na honorář.

 Nejlepší autoři budou oceněni v rámci Veletrhu dětské knihy - 27. března 2008 v Liberci

« Zpět na novinky16.01.2008,