Pozvánka na přeshraniční konferenci o dobrovolnictví

Vážení koordinátoři, zájemci o občanskou angažovanost a dobrovolníci, zveme vás společně s pořádající organizací Saským zemským kuratoriiem Venkovský prostor e.V.na 6. Odbornou konferenci občanské angažovanosti v Löbau s heslem „Spolu a pro druhé v Euroregionu Nisa". Patronkou akce je saská ministryně sociálních věcí a ochrany spotřebitelů, paní Barbara Klepsch.

Kdy: pátek, 18. září 2015, 14 - 18 hodin

Kde: Kulturní centrum Johanniskirche Löbau (Johannisstraße 6/8, Löbau, PSČ 02708)

Společně s dobrovolníky, zainteresovanou odbornou veřejností a multiplikátory ze spolků, neziskových organizací, iniciativ, komunit a dalších institucí ze severních Čech, Dolního Slezska a Saska bychom rádi vyvolali diskuzi a hledali motivaci a podporu pro dobrovolnickou práci v Euroregionu Nisa. Odborná konference má také za úkol vyzdvihnout a docenit význam dobrovolnictví pro společnost.

V návaznosti na odbornou konferenci budete mít možnost navštívit zásadní okamžiky Saských dožínkových slavností. Více informací a pozzvánku naleznete v přiloženém letáku. V případě dotazů jsme vám k dispozici.

« Zpět na novinky11.08.2015,