Pozvánka na workshop o dobrovolnictví a občanské angažovanosti

Dovolujeme si pozvat všechny zástupce příspěvkových, nestátních neziskových i dalších organizací, stejně jako zástupce veřejné správy na workshop, který se bude zabývat tématem dobrovolnictví a občanské angažovanosti zejména s ohledem na specifika jejich uskutečňování a podpory. Workshop se bude konat dne 26.5.2015 od 13:00 v mutlimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje a je podpořen Saským zemským kuratoriem Venkovský prostor. V návaznosti tuto akci je plánováno propojení zainteresovaných organizací a jejich společné setkání za účelem navázání přeshraniční spolupráce se saskými kolegy. Přihlášku na workshop zasílejte do 21.5.2015 na adresu info@venkovskyprostor.cz. Více informací i koncept programu naleznete v přiložené pozvánce.

« Zpět na novinky04.05.2015,