Pracovní setkání BioEnergyNet

Dne 31.3.2008 se uskutečnilo pracovní setkání, které iniciovala Společnost pro rozvoj okresu Löbau-Zittau (KEGL). Tématem bylo předání informací o projektu na podporu čerpání energie z obnovitelných zdrojů a projednávání situace a trhu s biomasou v Euroregionu Nisa. Za českou stranu se jednání zúčastnili význační představitelé agrárního sektoru Libereckého kraje a Euroregionu Nisa.

« Zpět na novinky04.04.2008,