Regionální konference o půdě - nový termín

Dovolujeme si tím pozvat v první řadě lektory ekologické výchovy, ale také odbornou veřejnost a zástupcedalších organizací a institucí na Regionální konferenci Trinacionální sítě EVVO s tématem ochrany půdy, která se uskuteční dne 22.9.2015 v příhraničním Neukrichu. Více informací naleznete v přiložené pozvánce, která zároveň obsahuje přihlášku na akci. Účast na akci je bezplatná. Zajištění několika míst pro cestu Liberec-Neukirch a zpět je možné.

« Zpět na novinky31.07.2015,