Seminář využití energie

26. září 2006 se od 10:00 do 14:00 koná v budově "M" Technické univerzity v Liberci (Harcov, ul. 17. listopadu) závěrečný workshop na téma "Využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků" Pozvánku včetně podrobných informací o projektu najdete v přiloženém dokumentu.

« Zpět na novinky25.09.2006,