Učitelé jedou na zkušenou do Saska

Učitelé pojedou na zkušenou do Německa

Učitelé ze čtyř severočeských středních odborných škol  a učilišť pojedou 13. dubna  na dvoudenní  exkurzi  do státních školících středisek v německých městech Pillnitz a Köllitsch. V těchto střediscích pak budou letos v září absolvovat čtrnáctidenní praxi jejich studenti.
V rámci tříletého projektu „Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku“ absolvuje dvoutýdenní kurz třikrát 28 studentů v moderně vybaveném Mimopodnikovém školícím středisku Drezden-Pillnitz pro obor zahradnictví a v Kollitsch pro obor zemědělství.  Na tento kurz pak navazuje týdenní praxe v některém podniku ve východním Sasku, které se školícími středisky spolupracují. Projekt realizuje od dubna 2009  liberecká obecně prospěšná společnost Venkovský prostor společně se svým německým partnerem Christilich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

„Cílem projektu je upevnění a rozvoj partnerských vztahů mezi českými a saskými vzdělávacími zařízeními a prohloubení teoretických znalostí i praktických dovedností v uvedených oborech. Během odborných praxí by mělo na jednu stranu dojít ke kompenzaci nedostatků v praktickém profesním vzdělávání v severních Čechách a na stranu druhou ke zprostředkování  teoretických znalostí,“ uvedl koordinátor projektu za českou stranu Jan Hanzl.

Zahradnický kurz je zaměřen i na krajinotvorbu. Studenti si vyzkoušejí například  plánování zahrad, stavbu suchých zídek, cest a teras,  pracují s pilou na kámen a zpracovávají pískovec. V kurzech zaměřených na zemědělství se seznámí s metodami chovu skotu a prasat, včetně ustájení, péče o plodnost a s hygienickými zásadami. K dispozici mají moderní zemědělskou techniku.

Letos vyjedou do Saska studenti z Frýdlantu, Hejnic, Děčína a Lovosic. Z projektu jim je hrazen pobyt, strava potřební oblečení a bezpečnostní pomůcky a dostanou také kapesné vy výši 5,00 Eur/den.

Podle Jana Urbánka ze Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant je české pro studenty pobyt v Sasku velmi prospěšný. „Nejen, že si vyzkoušejí moderní techniku, která ještě není u nás běžná všude, ale v německých farmách a zemědělských podnicích se velmi dbá na pořádek a hygienu.  Výjimkou nejsou ani květiny na oknech ve chlévě.  Pokud se „nakazí“ takovým vztahem k práci,  velmi jim to do budoucna pomůže, nehledě na zdokonalení se v němčině, která se jim zejména tady v česko-německém pohraničí bude velmi hodit,“ řekl Urbánek. Dodal, že studenti, kteří praxi v Sasku absolvovali v loňském roce o ní mluví v superlativech a  většinou si ji chtějí zopakovat.

Projekt „Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku“ je podpořen z Evropského operačního programu  pro regionální rozvoj Cíl 3 částkou 248,8 tisíce Eur.

« Zpět na novinky12.04.2010,
zdroj: PhDr. Jaroslava Kočárková/Jan Hanzl