Výsledky konference GEMINI

V rámci projektu GEMINI proběhla v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje v úterý, 25. října 2016 konference na téma přeshraniční profesní orientace. Zúčastnilo se jí téměř sedmdesát zástupů škol, institucí i firem z česko-saského příhraničí Euroregionu Nisa. Už jenom značný zájem o účast dokládá, za jak významné považují aktéři téma přeshraničního trhu práce a jeho provazování.

Během konference se pak potvrdily výsledky prvotních analýz realizovaných projektovým týmem. Na rozdíl od česko-polské spolupráce v pohraniční oblasti, brzdí provazování vzdělávacích institucí a podniků několik překážek. Tou nejvýznamnější jsou rozdíly ve vzdělávacích systémech. Existence duálního vzdělávání na německé straně, které zakládá významnou spoluúčast firem na kvalitě, obsahu i financování přípravy budoucích pracovníků, způsobuje nevyváženost vstupních podmínek pro české partnery. Zřejmý je také brzký počátek vlivu škol na profesní orientaci žáků v porovnání s českým přístupem. Na německé straně  pak zase hraje významnou roli jazyková bariera. Minimálně byly na konferenci zmiňovány rozdíly finanční. Těmto otázkám se věnoval, jak jeden z klíčových řečníků konference, pan Dr. David Michel, pověřenec Svobodného státu Sasko v ČR, tak zástupci obou hospodářských komor, pan Mužíček za Libereckou a pan Zahradník za Drážďanskou. Pan Zahradník však mimo jiné zmínil jeden významný projekt z francouzko-německého pohraničí, který úspěšně odbourává rozdíly ve vzdělávacích systémech i ty jazykové a napomáhá eliminovat nedostatky na trhu práce ve spolupracujících regionech.

Zástupci firem jako např. CIS nebo HAVLAT z české i německé strany dále dokumentovali, že i přes momentálně ne právě vyrovnané podmínky existují příklady úspěšné spolupráce podniků a škol, které napomáhají vytvářet a udržet kvalitní odborné pracovní síly v Euroregionu.

 

Projekt je financovaný Evropskou unií prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce SN-CZ 2014-2020.


 

« Zpět na novinky27.10.2016,
Logo GEMINI