Výzva pro učitele MŠ a ZŠ

Vážení učitelé mateřských a základních škol, naše společnost připravuje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nový projekt a nabízí možnost bezplatného zapojení účastníků z řad pedagogických a řídících pracovníkům mateřských popř. základních škol z celé České republiky.

Název projektu: Zdravá výživa v mateřských školách

Cíl projektu: Vytvořit tým lektorů/mentorů z řad učitelů MŠ (popř. ZŠ) pro vedení kurzů DVPP a individuální podporu pedagogů v mentoringu pro oblast výchovy ke zdraví. Vzdělávací program bude bezplatně zrealizován pro 100 osob z celé ČR.

Doba realizace: Předpokládaná doba projektu: 1. 6. 2014 - 30. 6. 2015

Předpokládaná délka vzdělávacího programu: 45 hodin formou prezenčního studia

Program se bude skládat z několika částí: teorie výživy, téma výchovy ke zdraví ve vztahu k RVZ PV, formy a metodiky využitelné při výchově ke zdraví na MŠ, způsoby pedagogické práce v oblasti výchovy ke zdraví, kurz mentorských dovedností.

Kurz proběhne formou jednodenních a dvoudenních seminářů a workshopů vždy pro max. 10 - 20 osob dle probírané tématiky. Výuka se bude konat v různých krajích dle zájmu účastníků.

Cílová skupina:

 

  • učitelé a vedoucí pracovníci mateřských škol a školských zařízení vzdělávajících předškolní děti dle platného RVP PV
  • učitelé a vedoucí pracovníci základních škol
  • Upozornění: podporovanými osobami jsou učitelé MŠ a ZŠ všech regionů ČR mimo území NUTS II hlavního města Prahy. Učitelé ze ZŠ musí během projektu působit jako mentoři v MŠ.

 

Zájemci:

V případě zájmu o zapojení do projektu nás obratem (nejdéle do 31. 12. 2013) kontaktujte na adrese: tandlerova@venkovskyprostor.cz. Pro účast na projektu je nutné vyplnit čestné prohlášení, které Vám zašleme na Vaši adresu.

Těším se na Vaši účast!

 

« Zpět na novinky12.12.2013,