Žáci odborných škol a učni z Čech využívají vysoce kvalitní vzdělávací zdroje saských školicích středisek

Od roku 2000 podporuje Venkovský prostor o.p.s. se svým partnerem CSB praktické vzdělávání českých žáků a učňů v oborech zahradnictví a zemědělství. V tomto roce se podívalo do Saska na Mezinárodní odborné praxe dalších 28 mladých lidí. Od roku 2009 jsou odborné praxe Sasko-Česko podpořeny ze zdrojů programu Ziel 3/Cíl 3 v rámci projektu Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku.

Jedním z cílů Mezinárodních odborných praxí je zprostředkovat českým mladým lidem možnost seznámit se a vyzkoušet si nejmodernější techniku a také nové technologie. Ve svých domovských školách je totiž téměř nikde nemají k dispozici. Jeden kurz probíhá v mimopodnikovém vzdělávacím středisku pro zahradnictví v Dresden-Pollnitz, a zemědělský kurz ve výukovém a pokusném středisku v Köllitsch u Torgau. Obě tato zařízení Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii, která jsou známá a uznávaná i za hranicemi Svobodného státu Sasko, skýtají optimální podmínky a jsou i se svou další funkcí výzkumného zařízení pro zprostředkování nejnovějších poznatků opravdu nejvhodnější. Žáci středních odborných škol a učni z Libereckého a Ústeckého kraje mohou v rámci Mezinárodních odborných praxí využít vysoce kvalitních vzdělávacích zdrojů saských vzdělávacích středisek pro své profesní vzdělávání. Mladým budoucím odborným pracovníkům je zprostředkováváno vzdělání, které je ušité na míru jejich znalostem a nárokům, a které navíc podpoří rozvoj zemědělství a zahradnictví ve své zemi.

« Zpět na novinky15.10.2010,