Závěrečná konference projektu Výzvy Gastronomie

Dne 16. prosince 2022 se v Trutnově konalo závěrečné polsko-české expertní setkání. Během této konference byly prezentovány výsledky analýzy potřeb a publikace Výzvy gastronomie na polsko-českém pomezí - Výzvy gastronomie v polsko-českém příhraničí, kterou vypracoval tým odborníků z Polska a České republiky.

V publikaci jsou rozebrány tyto otázky: ekonomická charakteristika, institucionální a legislativní rámec pro studium, práci a práci v gastronomii, srovnání českého a polského školství, průzkumy mezi studenty stravovacích škol a stravovacích zařízení, návrhy na popularizaci gastronomie, nejlepší praktiky.

Odborníci se podíleli na spuštění a vyhodnocení výsledků průzkumu mezi studenty českých a polských škol gastronomických oborů (průzkumu se zúčastnilo více než 600 respondentů). Cílovou skupinou byli praktikanti a studenti druhého, třetího a čtvrtého ročníku studia oboru kuchař, číšník, výživový poradce a stravovací služby, cukrář, pekař. Poté byl proveden průzkum mezi zaměstnavateli z odvětví pohostinství na obou stranách hranice. Ve spolupráci s polským expertem provedla skupina expertů srovnání typů a forem zaměstnávání v České republice a Polsku. Odborníci se snažili proniknout do schématu tématu, tedy identifikovat hlavní problémy, rozdíly a shody ve vzdělávání a zaměstnanosti v příhraničním regionu.

« Zpět na novinky18.12.2022,