Zdravá kantýna

V druhé polovině listopadu zrealizoval Venkovský prostor několik projektových dní na základní škole Na Ostrově v Jaroměři. Žáci sedmých a osmých třích se tak měli možnost prostřednictvím projektu zapojit do přetváření školní kantýny. Ve skupinách měli totiž za úkol zpracovat vybranou část nabídky kantýny, skalkulovat cenu a připravit marketingovou kampaň na podporu jejich produktu. V průběhu navazujícího projektového dne vaření a chutnávek pak svojí nabídku připravili z dostupných a zdravých surovin. Ve spojení s dnem otevřených dveří školy Na Ostrově pak měli možnost rodiče i žáci zvolit nejpovedenější a nejchutnější pokrmy. Ty se mají možnost stát součástí nabídky místní kantýny. K ozdravení kantýny přispějí také výsledky souběžně zrealizovaného dotazníkového šetření mezi rodiči, které mělo za úkol zjistit, jaké v rodinách panují představy zdravého svačení ve škole. Srovnání pohledu žáků a rodičů umožnily také výstupy z projektového námětu "Svačinový revizor", v rámci kterého osmáci zjišťovali, co skutečně jejich spolužáci svačí. Všechny tyto aktivity proběhly v rámci projektu Ostrov zdraví podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

« Zpět na novinky02.12.2013,