Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje představuje veřejnosti nová sanitní vozidla rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a lékařských vozidel Rendez-Vous (RV). Zdravotnická záchranná služba Libere

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje představila veřejnosti nová sanitní
vozidla rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a lékařských vozidel Rendez-Vous (RV), na jejichž pořízení se podílela řízením projektu i společnost Venkovský prostor o.p.s.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje pořídila dvacet nových sanitních vozidel
rychlé zdravotnické pomoci (RZP) z dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů v rámci
23. výzvy Integrovaného operačního programu. Pořizovací cena vozidel Mercedes Benz Sprinter,
včetně zástavby, technologického a přístrojového vybavení, činí 79 mil. 600 tis, z toho 12 mil.
přispěl Krajský úřad Libereckého kraje. Ten zároveň celý projekt předfinancoval.
„Prezentovaná vozidla jsou dle normy definována jako mobilní jednotky intenzivní péče.
Do provozu budou uvedena v nejbližší době a nahradí stávající sanitky v celém Libereckém
kraji," uvedl ředitel ZZS LK MUDr. Vladimír Hadač.

Další čtyři lékařská vozidla pro systém Rendez-Vous (RV) pořizuje ZZS LK z vlastních prostředků
cestou realizace veřejné zakázky. Jedná se o vozy typu Toyota Hilux v celkové hodnotě 8,5 mil.
Kč, která jsou určena pro zásahy v horských oblastech Libereckého kraje. Svými parametry,
mimo jiné, splňují podmínky bezpečného provozu vozidla, kdy je veškeré vybavení umístěno
mimo prostor určený pro posádku.

Předností nových sanitních vozidel je např. vybavení nejmodernějšími přístroji (defibrilátor
LIFEPAK 15), v příčné ose posuvným stolem nosítek (umožňujícím přístup k ležícímu pacientovi
ze všech stran nosítek), nově koncipovaného uložení fixačního materiálu či kyslíkových láhví
z vnější strany vozidla s možností jednoduché obsluhy. Díky vysoké úrovni technického
provedení a výborným jízdním vlastnostem, zajišťují záchranářům lepší a bezpečnější pracovní
prostředí a pacientovi vyšší komfort při přepravě do nemocničního zařízení. Čtyři sanity jsou
vybaveny speciálními nosítky pro převoz těžších a rozměrnějších pacientů.
Nová vozidla budou vybavena moderními informačními technologiemi - tablet vozidla (určený
např. pro spojení se zdravotnickým operačním střediskem, zobrazení navigace, mapových
podkladů, kontinuálního snímání z přední a zadní kamery), tablet pro výjezdovou skupinu
(určený pro příjem tísňové výzvy, komunikaci s operačním střediskem, zpracování zdravotnické
dokumentace, odeslání avíza nebo dokumentace pacienta do zdravotnického zařízení, vyvolání
údajů o pacientovi v rámci konceptu eHealth) a tiskárna pro tisk zdravotnické dokumentace.

« Zpět na novinky27.11.2015,