Znečištění ovzduší na hřebenech Krušných hor

Zveme všechny aktéry ekologické výchovy v Krušnohoří na německé i české straně na regionální konferenci Trinacionální Sítě Ekologické výchovy (TNU) regionu Krušnohoří - Litvíno:

Název: Znečištění ovzduší na hřebenech Krušných hor – opakuje se historie?

Termín: pátek 22. dubna 2016, 10:00 - 15:00 hod.

Místo konání: Rübenau „Haus der Kammbegegnungen" (Dům setkávání na hřebenech), ul. In der
Gasse 3

« Zpět na novinky08.04.2016,