Aleje v chráněných územích

Projekt:Aleje v chráněných územích Jizerských a Lužických hor

Termín:01.05.2010 - 31.05.2013

Realizátor:Blažena Hušková, Venkovský prostor o.p.s.

Web: aleje.venkovskyprostor.cz

"Aleje v chráněných územích Jizerských a Lužických hor" je praktickým modulem přeshraničního projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách.

Cíl projektu

Projekt Aleje v chráněných územích Jizerských a Lužických hor si klade za cíl provést zmapování a zjištění aktuálního stavu a perspektivy alejí v území a to dle metodiky Ing. Miloslava Vysloužila (VÚKOZ - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, pracoviště Brno) s mottem: „Zachování pomocí užívání" a zpracování těchto informací pro potřeby ekologických vzdělávacích zařízení, která by se měla stát prostředníkem při zajišťování přetrvání alejí pro další generace.

Důležitým aspektem, který hraje roli pro udržitelnost alejí, je zda lidé vnímají tyto součásti krajiny a uvědomují si přírodní, kulturní a historických význam tohoto dědictví. Bez péče a zájmu místního obyvatelstva by byly aleje jinak odsouzeny k zániku.

Z toho důvodu se také projekt významně zaměřuje na přípravu naučných stezek využitelných v rámci nabídky ekologických vzdělávacích zařízení, kterým poté budou nabídnuty pro využití v rámci jejich vlastní vzdělávací nabídky pro další cílové skupiny. Jsou také pořádány akce zajišťující podporu šíření těchto nabídek v rámci trinacionální sítě ekologické výchovy.

Více informací naleznete na stránkách projektu aleje.venkovskyprostor.cz.