GEMINI

Projekt:GEMINI - Společná iniciativa pro česko-německý trh práce pomocí přeshraniční profesní orientace

Termín:01.04.2016 - 31.03.2019

Realizátor:Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

Lead-partner projektu Centrum vzdělanosti Libereckého kraje se bude ve spolupráci se společností Venkovský prostor a IBZ Marienthal v průběhu tří let snažit připravit žáky a studenty středních odborných škol a učilišť Libereckého kraje na šance a perspektivy česko - německého trhu práce. Studenti se budou moci zapojit do přeshraničních workshopů, kde se setkají se svými vrstevníky z druhé strany hranice a kde se budou intenzivně zabývat tématy týkající se jejich budoucího zaměstnání. Náplní těchto akcí budou i exkurze a návštěvy podniků, diskuze s odborníky a skupinové práce. Nedílnou součástí projektu bude i zapojení účastníků seminářů do zpracování a vydání česko-německého časopisu.

Průběh projektu bude doprovázet i řada setkání česko-německých expertů, organizací a firem a vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky.

Projekt je financovaný Evropskou unií prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce SN-CZ 2014-2020.

 

EU - SN - CZ

Novinky k projektu