Klenoty starých sadů

Projekt:Klenoty starých sadů

Termín:01.08.2019 - 31.10.2019

Hlavním záměrem projektu je díky mezinárodnímu setkání seniorů z Čech, Německa a Polska utužit a rozvíjet vztahy mezi cílovou skupinou z Euroregionu Nisa.
Setkání se bude konat na Turnovsku v okolí Vyskře v termínu 3.září 2019 pro 120 seniorů ze 3 zemí Euroregionu Nisa. Tématem bude objevování starých ovocných odrůd, oživení znalostí o možnostech jejich zpracování a vliv jejich udržení v krajině na životní prostředí. Zahrádkaření a s ním spojené tradiční způsoby zpracování ovoce byly za dob mládí dnešních seniorů velmi populární. Senioři pro nás zároveň ředstavují cennou studnici vědomostí, zkušeností a rad, které bychom rádi uchovali do budoucna. Znovuobjevování těchto znalostí a dovedností podpoří zachování starých odrůd ovocných stromů v krajině a bude mít příznivý dopad na její flóru a faunu.

Program setkání bude zahrnovat přednášku ovocným odrůdám a sadům, určování donesených vzorků ovoce a také odpolední exkurze do nově založeného sadu se starými ovocnými odrůdami na Vyskři, návštěvu tamní kapličky sv. Anny a tematickou exkurzi do moštárny a sušárny ovoce. 

Projekt Klenoty starých sadů je financován z Fondu malých projektů ERN a realizován ve spolupráci spol. Venkovský prostor o.p.s. a Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V.

EU - SN - ERN

Novinky k projektu

  • Den seniorů 2019 18.10.2019 - Na mezinárodní setkání seniorů přijelo dne 3. září do Pěnčína přes 130 seniorů z Čech, Saska a Polska. Účastníci sdíleli své zkušenosti a představili navzájem ... více »
  • Pozvánka na den seniorů 3.9.19 23.08.2019 - Vážení senioři, srdečně Vás zveme na mezinárodní setkání, které se letos bude konat dne 3. září v Pěnčíně u Turnova.  Rádi bychom s Vámi sdíleli téma starých ... více »