Naše Jizerky- workcamp

Termín:01.06.2006 - 30.10.2006

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Program polsko-českého workcampu pro mládež ve dnech 11.-17.. září 2006
Organizátoři: Jihozápadní Fórum Územní Samosprávy „Pogranicze" v Lubani, Regionální vzdělávací centrum v Lubani, Lesní správa Świeradów

Cíl workcampu: ekologická výchova mládeže z Polska a Čech v Jizerských horách v souladu s vzdělávacími workshopy, poznávací výlety spojené s prací při zalesňování a pořádkovými pracemi v horách.

Program

Den I

* 9:00 hod. - příjezd účastníků z Polska a z Čech do Świeradowa Zdroju
* Občerstvení/ integrační činnosti (1 h) - Lesní správa Świeradów
* Prohlídka Świeradowa Zdroje (1 h)
* Doprava zavazadel do ubytovacího zařízení Na Jizerském stohu
* Přemístění účastníků po vzdělávací stezce ze Świeradowa Zdroje ubytovacího zařízení (2-3 h)
* Ubytování v turistické chatě
* Organizační setkání - historie turistické chaty, seznámení s řádem workcampu (0,5 h)
* Zahajovací workshop „Jizerské hory" (multimediální prezentace + procházka) - Z.Kamiński - lesník (2 h)
* Integrační zábava v turistické chatě / nebo osobní volno

Den II

* 9:30 - 13:30 - Práce při zalesňování Jizerských hor - odborný dozor lesníka (4 h)
* Fotografický workshop „Hory v objektivu " - lesník-fotograf (turistická chata + teren) - 3 h
* Polský večer

Den III

* 9:00 - 13:00 Práce při zalesňování /úklidové práce na horách - odborný dozor lesníka (4 h)
* 14:30 hod. Poznávací zájezd „Poznejme polské Jizerky " (bus) - Z.Kamiński - lesník - (4 h)
* Český večer

Den IV

* Celodenní zájezd do Jelení Hory
* Návštěva Přírodovědného muzeum Krkonošského národního parku - vzdělávací činnosti
* Prohlídka města -osobní volno v Jelení Hoře
* Převoz do Lesní genetické banky „Kostrzyca" - vzdělávací činnosti
* Návrat do Świeradowa Zdroje
* Osobní Volno

Den V

* 9:30 - 13:30 v Práce při zalesňování Jizerských hor - odborný dozor lesníka (4 h)
* Paradivadelní workshop ve skupinách - Z.Kamiński /A.Wierzbicka (3 h)
* Osobní Volno

Den VI

* 9:30 - 13:30 Práce při zalesňování /úklidové práce na horách - odborný dozor lesníka (4 h)
* Terénní hry v polsko-českých skupinách „V horském lese"
* Zábava s hudbou/ nebo osobní volno

Den VII

* Vzdělávací workshop: kvizy přírodovědecko - ekologické - Z.Kamiński
* Shrnující workshopy - hodnocení
* Předávání certifikátů pro účastníky
* Sjezd do Świeradowa
* Odjezd účastníků

Účastníci:
10 osob - mládež z Polska
1 opatrovník z Polska
10 osob - mládež z Čech
1 opatrovník z Čech
tlumočník
koordinátor projektu - zástupce P-ZFST „Pogranicze"
2 experti (lesníci)

Podmínky účasti na workcampu:

1.Účast na workcampu je bezplatná!!!
Organizátoři pokryjí náklady spojené s organizací workcampu (transport do/ze Świeradowa Zdroju, pojištění účastníků, nocleh, stravu, vzdělávací činnosti, poznávací-turistické zájezdy, školící materiály , účast tlumočníka).

2. Každý účastník workcampu je povinen se zúčastnit neplacených dobrovolných prací v délce 16 hodin při zalesňování a pořádkových pracích v Jizerských horách.

Doplňující informace:

1. S ohledem na povětrnostní podmínky a zájem účastníků může být program v jednotlivých modifikován. V případě špatného počasí se plánované terénní zaměstnání na daný den přesune a místo toho se bude konat workshop na téma příroda, udržitelný rozvoj, materiální kultura regionu nebo workshop naplánovaný na jiný den campu.

2. Organizátoři prosí účastníky o dřívější přípravu a organizaci národních večerů (polského a českého) během campu: prezentaci svých krajů například (kultura, tradice, zvyky, kuchyně, naše město, naše škola - multimediální prezentace, kviz atd. - téma a forma záleží na tvůrčí invenci účastníků!). Organizátoři zajišťují pro potřeby prezentace následující zařízení: laptop (čtečka CD/DVD), multimediální projektor, kancelářské potřeby.

3. Účastníci jsou povinní s sebou mít následující věci (* znamená závazně!):
- doklady * (Účastníci z Česka nemající občanský průkaz sebou musí určitě vzít pas!!!)
- nezbytné léky
- teplé nebo nepromokavé oblečení *
- obuv vhodnou do hor *
- pracovní oblečení *
- ručník *
- náhradní obuv *
- obuv na horskou chatu*
- oblečení pro volný čas *
- čepici a rukavice *
- toaletní potřeby*
- spací pytle
- příruční batoh na zájezdy*
- slovník/konverzace polsko-česká / česko- polská
- dalekohled
- baterka
- hudební nástroje, CD disky
- fotoaparát (analog nebo digitální ) - pro potřeby fotografického workshopu