Naše Jizerky- workshopy

Termín:01.06.2006 - 30.10.2006

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Program polsko-českých workshopů pro vzdělavatele v Świeradowě Zdroju ve dnech 7.-9.09.2006 a 2.-4.10.2006

Organizátoři: Jihozápadní Fórum Územní Samosprávy „Pogranicze" v Lubani, Regionální vzdělávací centrum v Lubani, Lesní správa Świeradów

Program

Den I

Multimediální prezentace Lesní promoční Komplex „Západní Sudety" - Z.Kamiński - lesník
„Biotop jako fundamentální prvek lesního ekosystému ",
„Ekologické Katastrofy a její dopady v Jizerských horách",
„Biocenóza - dynamická rovnováha v lesním ekosystému" - Z.Kamiński a p. Navrátil
„Organizace a bezpečnost zájezdů a výchovných činností v horách" - A.Wierzbicka
- úkol: vytvoření popisu naučné stezky a scénáře činností.

Den II

Jizerka.
"rekreační hospodářství a zpřístupnění českých lesů"
"rašeliniště - přírodní rezervace, chráněná flóra;
"historie osídlování v Jizerských horách" Z.Kamiński a pan Navrátil
"objem ekologické pohromy v Jizerských horách a rozměr vykácení,
"Jizerská Hala a přírodní rezervace „Jizerská rašeliniště a „Rašeliniště jizerské kotliny",
"vznik a rozvoj horských vysokých rašelinišť, retence vody v horách".

Den III
- úkol: tvoření popisu naučné stezky a scénářů činností.
Prezentace připravených scénářů - výběr nejzajímavějších prací.
Shrnutí pracovních setkání a rozdání certifikátů pro účastníky.
Exkurse do Świeradowa Zdroje.

* Program workshopů je identický pro obě skupiny:
Skupina I - 7. - 9. září 2006
Skupina II - 2. - 4. říjen 2006