Odborné praxe 2006

Projekt:Odborné praxe pro žáky středních škol a učilišť v Libereckém kraji

Termín:01.04.2006 - 30.10.2006

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

 

Projekt je podpořen z programu Leonardo da Vinci.

TERMÍNY KONÁNÍ

Zahradnictví: 4.9. - 26.9.2006

Zemědělství: 18.9. - 8.10.2006

ZAHRADNICTVÍ A KRAJINOTVORBA

Odborné praxe pro studenty a žáky českých učebních oborů a škol - Krajinotvroba a úpravy zhrad a střech

Program

1. týden od 4. do 10.9.2006

Pondělí
10:30 hod Přivítání a prohlídka

13:00 hod. - Proškolení „ochrana práce
až 15:30 - kámen a nářadí
- Práce s pilou na kamení
- Vytvoření polotvarů z pískovce
Paralelně běží po celý týden program pí. Kutschke (zahradnická práce na střechách)

Úterý
7:30 - - zpracování pískovce (předvedení a vlastní dílo)
12:00 - Postavení vlastní pracovní kamenné zídky
- Zrpacování žuly (předvedení a cvičení)
13:00 - 15:30 - Exkurze: Střešní zahrady v Drážďanech

Středa
7:30 - - Dokončení prací z předešlého dne
16:30 - Úvod do stavby zdí
- Představení projektu
- Zahájení prvních prací

Čtvrtek
7:30 - 12:00 - pokračování s pracemi z předešlého dne
- Renovace a příp. novostavba na stávající stavbě
- Výstavba suchých zdí a stupňů

13:00 - 15:30 - Exkurze: profesní vzdělávací středisko

Pátek
7:30 - 12:00 - pokračování prací na projektu
- vytváření povrchových úprav

Sobota
Odjezd 11:00 Účast na dožínkách Königsbrück
Návrat 23:00 hod

Nedele
11:00 oběd v Drážďnech
13:00 prohlídka historického jádra města Drážďany

2. týden od 12. do 17.9.2006

Pondělí
9:15 hod - Dokončení zbývajících prací z předchozího týdne
až 15:30 - Úvod do projektování střešních zahrad
- Sbírka nápadů pro projektovou zahradu
- Návštěva demo-zahrady na učilišti
- Návrh vlastní zahrady
Paralelně běží po celý týden program p. Breudera (zpracování pískovce, vytváření skalek)


Úterý
7:30 - - Dokončení návrhu
12:00 - Zahájení výběru rostlin a realizace návrhů
13:00 - 15:30 - Exkurze: Botanická zahrada v Drážďanech (14. hod.)

Středa
7:30 - - Úvod do pěstování a umístění dřevin na střechách, + cvičení
15:30 - pokračování stavby střešní zahrady

Čtvrtek
7:30 - 12:00 Exkurze: Zámecký park při Vysoké škole
13:00 - 15:30 - pokračování prací na projektu

Pátek
7:30 - 11:00 - Dokončení projektu
- Rozmontování prací a zpět. Zařazení rostlin
11:00 - 12:00 - Vyhodnocení a rozloučení skupiny s vedení školicího střediska

Sobota
Volno -v Pilnitz
16:00 - ojezd šesti dětí do Nebelschuetz
Neděle
Pillnitz - individuell Drážďany
Nebelschuetz - návštěva akce Motokrosu v Jauer (Jawor)

3. týden
Praxe v podnicích

ZEMĚDĚLSTVÍ

Program

Odborné praxe 2006

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft
Lehr- und Versuchsgut Köllitsch


Praktikum "zemědělství" pro české účastníky

18.09. - 29.09. 2006

Po 18.09.06
12.00 - 13.30 příjezd, ubytování, oběd
13.30 - 16.00 představení köllitsch, poučení, prohlídka střediska

Út, 19.09.06
8.00 - 12.00 Chov a ustájení dobytka, základy strojového dojení
14.00 - 18.00 praktické cvičení dojení, praktická práce v chlévech

St, 20.09.06
8.00 - 12.00 Plodnost a zdraví hovězího dobytka
14.00 - 18.00 praktické cvičení dojení, praktická práce v chlévech

Čt, 21.09.06
8.00 - 12.00 krmení a krmivo, hov. Dobytek
13.15 - 16.00 traktroy - stroje a obsluha

Pá, 22.09.06
7.30 - 11.30 traktory - cvičné jízdy
13.00 - 15.30 pastva a pastviny - hov. Dobytek, společně s německými učni

So, 23.09.06
9.30 jízda do Torgau
10.00 - 13.15 volno, oběd
13.15 - 14.15 prohlídka města Torgau
15.00 - 17.00 Bowling - Hotel "Brauhaus " TG
17.15 návrat

Ne, 24.09.06
volno

2. týden
Po, 25.09.06
9.30 - 11.45 sečení a stroje
13.00 - 16.00 další stroje - obraceč, základy zpracování půdy

Út, 26.09.06
7.30 - 11.45 praktická cvičení půda
13.00 - 16.00 kombajn a řezačka

St, 27.09.06
7.30 - 9.00 praktické cvičení kombajn a řezačka
9.30 - 11.45 mechanické stroje pro péči a údržbu
13.00 - 16.00 secí stroj

Čt, 28.09.06
8.00 - 11.45 organizace výroby, chov, ustájení, krmení vepř.
13.00 - 16.00 dokumentace, péče o zvířata, plodnost prasat

Pa, 29.09.06
8.00 - 9.30 dančí a sika zvěr, prohlídka naučného chovu
10.15 - 11.30 chov ovcí v Köllitsch
12.30 vyhodnocení praxe

So, 30.09.06
ca. 8.00 odjez do Nebelschütz

3. týden - Praxe v zemědělských podnicích