Odborné praxe Ziel3

Projekt:Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku

Termín:01.04.2009 - 30.03.2012

Realizátor:Christilich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V., Venkovský prostor o.p.s.

Základní informace o projektu:
Cíl projektu leží v upevnění a rozvoji partnerských vztahů mezi českými a saskými vzdělávacími zařízeními. Během odborných praxí by mělo na jednu stranu dojít ke kompenzaci nedostatků v praktickém profesním vzdělávání v severních Čechách a na stranu druhou ke zprostředkování rozsáhlých teoretických znalostí.

Pro zkvalitnění profesního vzdělávání v Čechách saskými mimopodnikovými vzdělávacími institucemi provedena opatření zajišťující jak teoretické, tak i praktické další vzdělávání. Vzdělávání a další vzdělávání zohledňuje ve zvláštní míře nároky na odborné prostředí. Obsahová shoda v oblasti dalšího vzdělávání (identifikace vědomostních nedostatků a odvození náplně výuky) posiluje spolupráci vzdělávacích zařízení.

Cílové skupiny:
Pro roky 2009/2010 byly oslovený následující školy, jejichž žáci se mají zúčastnit odborných praxí v Sasku:

Obor zemědělství:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, pracoviště Zámecká
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

Obor zahradnictví:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, pracoviště Hejnice
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

Lead-Partner:
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.
Kontaktní osoba: Juliane Lehmann
E-Mail: juliane.lehmann@csb.de
Telefon: 035796-971-22

Projektový partner:
Venkovsky prostor o.p.s., Liberec
Kontaktní osoba: Jan Hanzl
E-Mail: hanzl@venkovskyprostor.cz
Telefon: 0042 0485 101 749

 

Další informace naleznete v sekci dokumenty projektu.

2010 Odborné praxe2010 Odborné praxe2010 Odborné praxe2010 Odborné praxe2010 Odborné praxe2010 Odborné praxe2010 Odborné praxe2010 Odborné praxe2010 Odborné praxe2010 Odborné praxe2010 Odborná exkurze pro pedagogy I2010 Odborná exkurze pro pedagogy II2010 Odborná exkurze pro pedagogy IIIOdborné praxe PillnitzOdborné praxe PillnitzOdborné praxe PillnitzOdborné praxe PillnitzOdborné praxe PillnitzOdborné praxe Pillnitz

Novinky k projektu