Pět klíčů ke zdraví

Projekt:Pět klíčů ke zdraví

Termín:01.02.2014 - 30.06.2017

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Cílem projektu je tvorba a vydání metodicko-didaktického materiálu pro mateřské školy, který bude v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen „RVP PV") a na strategické dokumenty národního vzdělávání prosazovat zdravý životní styl do výchovy předškolních dětí.

V rámci projektu bude vytvořen interaktivní výukový materiál, který bude obsahovat 5 tématických celků. Tyto celky budou zpracovány ve formě projektových týdnů, resp. dnů a mateřské školy je budou moci zařadit do svého programu během školního roku dle aktuálních potřeb či událostí. Během těchto projektových týdnů se děti seznámí se zásadami správné výživy, se zdravým životním stylem, s původem potravin, hygienou a další. Výukové činnosti tvořící projektové týdny budou vycházet z prožitkové pedagogiky a budou postaveny na událostech, které děti prožívají a sami zažívají (pečení chleba, domácí oslava, příprava na výlet apod.)

Novinky k projektu