Senioři v síti

Projekt:Senioři v síti

Termín:01.04.2016 - 30.09.2016

Hlavním záměrem projektu je prostřednictvím několika přeshraničních setkání utužovat a rozvíjet vztahy mezi cílovou skupinou seniorů z Euroregionu Nisa. Prostředkem a tématem pro další udržování kontaktů a přenos informací mezi seniorskými skupinami budou nové informační a komunikační technologie. Starší generace má dle zkušeností žadatele tendenci účastnit se společného setkávání a výměny zkušeností, toto je však na přeshraniční úrovni značně omezeno dostupnými prostředky. Pomoci rozvoji vzájemné komunikace může mít jednak moderní vybavení, jakým jsou např. tablety a notebooky. Jde o cenově dostupnější zařízení, která zároveň mají menší nároky na prostor a energii. Propojení takového domácího vybavení s novými komunikačními prostředky, jakými jsou soc. sítě, skype apod. přináší nové, intuitivnější a flexibilnější možnosti publikování a výměny informací. Velká část těchto technologií je však u seniorů nedostatečně známá a rozšířená. Součástí projektu je několik přeshraničních setkání, v  rámci který budou pedstaveny nejen moderní komunikační možnosti, ale ve spolupráci se seniory také vytipována a navštívena zajímavá místa regionu na obou stranách česko-saské hranice.

Tento projekt je financován z Fondu malých projektů v rámci projektu Senioři v síti, ve spolupráci společnosti Venkovský prostore o.p.s. a Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V.

EU - SN - ERN

Novinky k projektu

  • Workshopy pro seniory ukončeny 21.09.2016 - Září, jako druhý měsíc letošního roku, bylo věnováno další miniserii workshopů pro seniory z česko-saské části Euroregionu Nisa. Opět se jednalo o akce pořádané ... více »
  • První seniorské workshopy 28.07.2016 - Včerejší den v Novém Boru ukončil první serii workshopů pro seniory, které pořádá společnost Venkovský prostor ve spolupráci s CSB Miltitz v rámci projektu Senioři v ... více »
  • Mezinárodní den seniorů 2016 01.07.2016 - Dne 28. června 2016 se v Libereckém MCU Koloseum uskutečnil Mezinárodní den seniorů 2016. Toto setkání bylo financováno z Fondu malých projektů v rámci projektu Senioři ... více »