Týden pro moderní cyklistiku

Termín:01.04.2009 - 30.09.2009

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Web: www.bikeparks.org

Partner projektu: Południowo Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze

Spolupracující organizace: Freeride Team Ještěd

Popis projektu:

Sportoviště určená pro vyznavače moderních sportovních disciplín jako je městská nebo terénní cyklistika (freestyle, resp. freeride a sjezd) jsou v současné době již častým jevem ve velké části obcí a měst České i Polské republiky. Skateparky a bikeparky poskytují volnočasovou aktivitu pro mládež a v současnosti čím dál více jsou i formou aktivního odpočinku i pro produktivní občany. Tento projekt se zaměří na podporu uvedených forem cyklistiky, veřejných sportovišť a obcí, které je spravují prostřednictvím realizace týdenního soustředění aktivních vyznavačů těchto forem cyklistiky z Euroregionu Nisa. Jedná se tedy o podporu na více úrovních. V rámci soustředění se bude podpora dotýkat jeho účastníků, kteří budou moci pod dohledem lektorů zdokonalit své cyklistické schopnosti. Zároveň v průběhu soustředění bude vznikat materiál dokumentující sportovní areály zasazené do příhraničních obcí. Na těchto materiálech se budou podílet i zapojené obce. Všechny tyto aktivity budou průběžně publikovány na dvoujazyčných internetových stránkách projektu a vznikne tak interaktivní mapa cyklistických areálů pro disciplíny freestyle, freeride a sjezd, která podpoří aktivní formy turismu v Euroregionu Nisa.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.