Všech pět pohromadě

Projekt:Všech pět pohromadě

Termín:01.04.2012 - 31.12.2013

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Web: www.inovativni-vyuka.cz

Cílem projektu je vydání metodicko-didaktického materiálů pro základní školy s názvem Všech pět prohromadě, který bude v návaznosti na strategický dokument národního vzdělávání, rámcový vzdělávací program, prosazovat zdravý životní styl do výuky. Podklady pro tyto materiály již vznikly v rámci dvou rozsáhlých projektů financovaných z programů Interreg IIIa a OPVK a měly by být v rámci tohoto projektu aktualizovány, transformovány pro použití v rámci škol z celé ČR a také všem školám nabídnuty. Jedná se o materiály „Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa" - 2 díly pro 1. a 2. stupeň ZŠ a publikaci „Zrcadlo výživy". Tyto materiály mají pět částí: Teorie z oblasti zdravého životního stylu, Metodika pro pedagogy, Didaktika pro 1. stupeň ZŠ, Didaktika pro 2. stupeň ZŠ, Projektové týdny pro ZŠ.

V návaznosti na vydání výše uvedené publikace dojde k uspořádání 13 školení (1 v každém kraji) pro pedagogické pracovníky s cílem představit materiály a metodiku a zvýšit tak jejich využitelnost v praxi. Tyto semináře budou akreditovány v systému DVPP Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Součástí distribuční kampaně bude také také oslovení škol celé ČR s nabídkou poskytnutí bezplatného poskytnutí publikace a to buď přímo nebo prostřednictvím školských odborů krajských úřadů, pedagogických podaren či center Státního zdravotního ústavu nebo Národní sítě podpory zdraví.

 

Obálka publikace všech pět pohromadě

Novinky k projektu

  • Dítě v krizi nabídne V5P 23.05.2013 - Rádi bychom Vás informovali, že celostátní konference Dítě v krizi pořádaná v rámci 53. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2013 a Mezinárodního dne dětí nabídne jako svou ... více »
  • První seminář Všech 5 pohromadě v Karlových ... 09.11.2012 - Konferenční místnost supermarketu Albert na nábřeží Ohře v Karlových Varech se stala první zastávkou týmu, který bude v následujících měsících realizovat semináře ... více »