Zemědělská konference 2005

Termín:01.09.2005 - 31.12.2005

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Web: www.venkovskyprostor.cz/vizevenkova

Venkovský prostor o.p.s. ve spolupráci s Křesťansko - sociálně vzdělávacím institutem Sasko, Europe Direct Liberec a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha

uspořádal

 česko-německou konferenci „Vize venkova"

 pod záštitou Radima Ziky, náměstka hejtmana pověřeného vedením resortu

rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky

úterý 6. 12. 2005, 9.00 - 16.00 hod., hotel Slávie Turnov.