Zrcadlo výživy

Termín:15.10.2008 - 15.03.2010

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Web: vyziva.venkovskyprostor.cz

Popis projektu:

Cílem projektu je zlepšení zdravotního stavu žáků Libereckého kraje, zefektivnění výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu žáků a zvýšení motivace škol a pedagogů k inovativním přístupům ve výuce. Hlavní aktivitou projektu je realizace projektových dnů na školách LK na téma zdravé výživy, které budou realizovány pod odborným vedením. Součástí projektových dnů budou exkurze, přednášky, plnění úkolů z oblasti zdravé výživy a samotné vaření. Cílem projektových dnů bude pro žáky seznámení se základy zdravé výživy netradiční formou, budování zdravých stravovacích návyků, zvýšení motivace k odpovědnosti za své zdraví a v neposlední řadě i upevnění vztahu k regionu a seznámení se s regionálními výrobci potravin a pokrmy. Součástí projektu jsou i semináře pro pedagogy, které ukáží, jak efektivněji přistupovat k výchově ke zdraví žáků a to zábavnou a interaktivní formou, která žákům umožňuje přetvářet získané znalosti v praktické dovednosti a budovat si svůj postoj k dané problematice. Pro účely semináře bude týmem odborníků vytvořena metodická publikace, která se bude mimo jiné zabývat začleněním výchovy ke zdraví do ŠVP a přístupem školských zařízení k tomuto tématu. Vedle metodických návodů bude publikace obsahovat i praktické návrhy projektových týdnů pro I. a II. stupeň ZŠ a pro gymnázia.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.