Dopravní výchova pro SŠ

Seminář: INOVACE VÝUKY NA PŘÍKLADU DOPRAVNÍ VÝCHOVY

Tento seminář motivuje školy a její pedagogy k inovativním přístupům k výuce s cílem efektivněji uspokojovat vzdělávací potřeby žáků v oblasti přístupu k moderním technologiím a k informacím. Vše je prezentováno za pomoci témat z oblasti dopravní výchovy. Škola tak dosáhne výraznějších změn vzdělávacího systému. Metody posilují využívání netradičních organizačních forem výuky a pomůcek.

Obsahem semináře jsou bloky:

 • Legislativa pro učitelskou praxi - přehled legislativy vztažený k tématu dopravní výchovy a relevantní pro cílovou skupinu vzdělávacího programu.
 • Dopravní výchova - rozbor tématu z hlediska jeho využití v rámci výuky, vztah k RVP, implementace tématu do výuky v jednotlivých předmětech, využitelné metody a prostředky včetně ICT technologií, postupy, praktické podmínky a vlivy atd.,
 • Zdravověda - seznámení s typy úrazů, poskytování první pomoci a dalšími poznatky souvisejícími s tématem dopravní výchovy
 • Projektové řízení - seznámení s poznatky v oblasti využívání této moderní metody projektového řízení, seznámení se s příklady řešení, postupem přípravy a realizace atd.

Během vzdělávacího programu se účastníci:

 • si účastníci formou přednášek osvojí teoretické a metodické poznatky výše uvedeného obsahu,
 • osvojí si práci s moderními technologiemi prostřednictvím lektorem dozorované samostatné činnosti s počítačem a interaktivní tabulí,
 • seznámí se s prostředím specifického software interaktivních multimediálních prostředků,
 • budou se aktivně podílet na osvojování poznatků z oblasti dopravní psychologie formou brainstormingů či situačních metod,
 • praktickým cvičením si osvojí znalosti z oblasti poskytování první pomoci při úrazech spojených se silničním provozem,
 • v rámci praktického cvičení si osvojí schopnosti na trenažéru a schopnosti s využíváním defenzivní jízdy.

Účastníci semináře obdrží příručku v tištěné, případně elektronické podobě a po absolvování semináře bude vydán certifikát.

 • Cílová skupina: učitelé SŠ
 • Termín semináře: termín semináře bude upřesněn, délka trvání je 26 vyuč. hodin
 • Místo konání: Školící místnost společnosti Venkovský prostor o.p.s., Matoušova 453, Liberec III (u nádraží ČSAD)
 • Poplatek: 1630,- Kč
 • Minimální počet účastníků: 8
 • Maximální počet: 15

Po domluvě prostory instituce, která je již vybavena interaktivní tabulí a počítačovou učebnou se Smart Board nebo ACTIVboard softwarem, popř. bude v daném místě využito technického vybavení společnosti Venkovský prostor o.p.s.

Při nedostatečném počtu účastníků nebo při naplnění semináře Vám bude nabídnut náhradní termín.