Fundraising

Společnost Venkovský prostor se jako doplňkovou činností zabývá následujícími službami v oblasti fundraisingu:

 • Poradenství v oblasti dotací z lokálních, soukromých, národních i nadnárodních programů podpory.
 • Koordinační služby související s realizací projektů.
 • Poradenství při tvorbě projektových žádostí a projektové dokumentace.

Naše činnost se zaměřuje zejména na fondy měkkých aktivit, jako jsou:

 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost,
 • Program přeshraniční spolupráce Cíl3,
 • Operační program Životní prostředí,
 • Fond malých projektů Cíl3,
 • Programu Leonardo,
 • krajské a městské fondy,
 • soukromé fondy,
 • a dalších dotační tituly.