Interaktivní tabule

Seminář: JAK PRACOVAT S INTERAKTIVNÍ TABULÍ

V našich školách se stále častěji využívá interaktivní výuky a interaktivní tabule se stávají běžnou pomůckou při vytváření výukových hodin. Tabule jsou dodávány společně s autorským software, s jehož pomocí lze snadno naplánovat výuku. Nabízíme Vám tento seminář, akreditovaný v rámci dalšího vzdělávání pedagogoických prqcovníků, s cílem připravit Vás na co nejlepší využití této pomůcky.

Obsahem semináře je:

 • seznámení se se základy didaktiky práce s interaktivními nástroji a podporou využití internetových interaktivních stránek,
 • představení a názorná ukázka různých interaktivních metod při vyučování konkrétních témat v pracovních skupinách,
 • možnost naučit se pracovat se softwary dodávanými k interaktivním tabulím,
 • představení autorských nástrojů pro tvorbu interaktivních výukových objektů a jejich integrace do procesu výuky.

Účastníci semináře obdrží příručku v  elektronické podobě a po absolvování semináře bude vydán certifikát.

 • Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a další pedagogičtí pracovníci
 • Termín semináře: termíny bude upřesněn nebo je otázkou individuální poptávky, délka trvání semináře jsou 4 hodiny
 • Místo konání: Školící místnost společnosti Venkovský prostor o.p.s., Matoušova 453, Liberec III (u autobusového nádraží)
 • Poplatek: 600,- Kč (při účasti 12-ti a více účastníků sleva 50,- Kč)
 • Minimální počet účastníků: 8
 • Maximální počet: 12
 • Lektor: Pavel Knobloch, Jan Tandler

Po domluvě možnost seminář uskutečnit v prostorách vzdělávací instituce, která je již vybavena interaktivní tabulí a počítačovou učebnou se Smart Board Softwarem, popř. bude v daném místě využito technického vybavení společnosti Venkovský prostor o.p.s.

Při nedostatečném počtu účastníků nebo při naplnění semináře Vám bude nabídnut náhradní termín.