Zdravá výživa

Seminář: VŠECH 5POHROMADĚ ANEB VÝCHOVA KE SPRÁVNÉ VÝŽIVĚ DĚTÍ

Seminář nabídne účastníkům možnost seznámit se s problematikou výživy a jejího dopadu na zdraví jedince v širším kontextu. Představeny budou vládní dokumenty i dokumenty MŠMT ČR, ze kterých vyplývá nutnost zavedení výchovy ke zdraví do škol, zdravotní stav populace v ČR se zaměřením za zdraví dětí a mládeže, didaktické pomůcky pro interaktivní práci se žáky a metodické příručky vydané neziskovou organizací Venkovský prostor o.p.s. , které jsou zaměřeny na podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže.

Představen bude také obsah publikace „Všech 5 pohromadě“, která vznikla na základě příruček „Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže“ pro I. a II. stupeň základních škol a publikace „Zrcadlo výživy“.

Obsahem semináře je:

 • vládní program ZDRAVÍ 21,
 • rámcový vzdělávací program a výchova ke zdraví se zaměřením na výživu,
 • zdravotní stav populace ČR, stravovací zvyklosti dětí a mládeže,
 • výživová doporučení,
 • představení metodické publikace „Všech 5 pohromadě“,
 • metodický návod, jak s metodickou příručkou pracovat v běžné výuce,
 • didaktické náměty pro interaktivní práci se žáky.

Účastníci semináře obdrží příručku v tištěné, případně elektronické podobě a po absolvování semináře bude vydán certifikát.

 • Cílová skupina: učitelé ZŠ a MŠ
 • Termín semináře: termín semináře bude upřesněn nebo je otázkou individuální poptávky, délka trvání jsou 4 hodiny
 • Místo konání: Školící místnost společnosti Venkovský prostor o.p.s., Matoušova 453, Liberec III (u nádraží ČSAD)
 • Poplatek: 580,- Kč
 • Minimální počet účastníků: 6
 • Maximální počet: 15

Při nedostatečném počtu účastníků nebo při naplnění semináře Vám bude nabídnut náhradní termín.