Novinky v prostoru

  • 27.6. Závěrečné setkání projektu DV 08.06.2012 - Srdečně zveme všechny pedagogy Libereckého kraje na závěrečné setkání k ukončení projektu "Inovace výuky na příkladu Dopravní výchovy", které se bude konat dne 27. června 2012 od 10:00 do cca 12:45 na Dětském dopravním hřišti v Liberci. V průběhu akce obdrží zástupce každé školy zdarma novou, ... více »
  • 21.-22.6. Sociální média pro EVVO - seminář 06.06.2012 - SEMINÁŘ SE PŘESOUVÁ NA POZDĚJŠÍ TERMÍN.   Jaké možnosti nabízejí sociální média lektorům ekologické výchovy při práci s veřejností a při zprostředkování vlastních vzdělávacích obsahů? Pokud Vás toto téma zajímá, pak přijměte pozvánku na seminář ve dnech 21.-22. 6. 2012 v Drážďanech, který se bude praktickým využitím nových médií v ekologické ... více »
  • 7.9. Zvuky přírody v Schellerhau - exkurze 04.06.2012 - Pro velký úspěch nabízíme ještě jednou možnost navštívit Botanickou zahradu v Schellerhau a nechat se inspirovat zvuky přírody, a to dne 7. září 2012. Botanická zahrada nabízí řadu zvukových objektů vyrobených z přírodnin a součástí exkurze bude také praktické vyzkoušení akustické ekologie, ... více »
  • 19.6. Voda má energii - školení 31.05.2012 - Rádi bychom pozvali všechny lektory EVVO, kteří pracují, nebo chtějí pracovat s dětmi od 3-6 let a také učitele a vychovatele z MŠ, které zajímá téma voda a energie, na školení dne 19. června 2012 k nově vznikajícímu modulu s názvem "Voda má energii". Školení proběhne v Ekologickém centru Drážďany ... více »
  • Představení přírodní infostanice 31.05.2012 - V rámci přeshraničního projektu „Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách" byly naším německým partnerem Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) koncipovány vícejazyčné přírodní infostanice pro chráněná území. Jedna taková „čerpací" infostanice byla otevřena 20. dubna 2012 v budovaném návštěvnickém centru státního podniku Sachsenforst ... více »
  • Nowogrodziec hostil seniory 03.05.2012 - Přinášíme Vám fotografie z mezinárodního Dne seniorů, na kterém se dne 27.4.2012 setkalo přes čtyřicet účastníků z České Kamenice, Kamenického Šenova, Nového Boru a Hrádku nad Nisou se svými kolegy z Polska a Německa. Děkujeme organizátorům za milou vstřícnost, pohostinnost a příjemnou zábavu. Senioři ... více »
  • Úspěšné zakončení projektu Praxe 30.04.2012 - Dnešním dnem se uzavírá tříletý projekt s názvem Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky odborných škol ze severních Čech v Sasku. Záměr projektu reaguje na současnou situaci ve vzdělávání žáků odborných učilišť v České republice v porovnání s úrovní ... více »
  • Senioři na cestě Via Regia 18.04.2012 - Také letos se díky našim polským partnerům z organizace Porganicze setkají senioři ze tří sousedících zemí, tentokráte v polském městě Nowogrodziec. Pro účastníky je připraven program zaměřený na historii a kulturu tohoto města a jeho okolí, které leží na královské cestě Via Regia. Čeští ... více »
  • Seminář Metody v EVVO 02.04.2012 - Seminář věnovaný metodám úspěšného učení v ekologické výchově se uskuteční ve dnech 23. - 24. dubna 2012 v saské Schöně nedaleko Hřenska. Lektoři EVVO se nejen seznámí, ale také si prakticky si odzkouší různé metody úspěšného pedagogického působení a řadu vzdělávacích materiálů. ... více »
  • Pozvánka na 15. Fórum zdraví 31.01.2012 - Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol  na 15. Fórum výchovy ke zdraví. Třídenní konference se bude konat 27.-29. dubna 2012 ve Vzdělávacím středisku IMS v Benešově u Prahy a je pořádaná pod záštitou kanceláře SZO v ČR, MŠMT a náměstka ... více »