Novinky v prostoru

  • Seminář využití energie 25.09.2006 - 26. září 2006 se od 10:00 do 14:00 koná v budově "M" Technické univerzity v Liberci (Harcov, ul. 17. listopadu) závěrečný workshop na téma "Využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků" Pozvánku včetně podrobných informací o projektu najdete v přiloženém dokumentu. více »
  • Konference Doprava v ERN 06.09.2006 - V současné době probíhají aktivní přípravy třístranné konference o dopravě v Euroregionu Nisa. Venkovský prostor se aktivně podílí na organizačním zajištění akce. I na našich stránkách bude v brzké době spuštěna vlastní sekce pro tuto konferenci na adrese www.venkovskyprostor.cz/transport. více »
  • Volná místa na workshop ek.výchovy 29.08.2006 - Ještě máme volná místa na polsko-české workshopy a workcamp do Jizerských hor; bližší informace a přihlášky v sekci projekty / Naše Jizerky nebo písemně na emailové adrese novak@venkovskyprostor.cz.   více »
  • Využití odpadního tepla 22.08.2006 - Dne 21.8.2006 proběhla pracovní schůzka řešitelů projektu "Přeshraniční studie pro využití odpadního tepla pomocí mobilních zásobníků". Dne 26.9.2006 proběhne prezentace výsledků projektu v 10 hod. v budově M na půdě TU Liberec (Harcov). Pozvánka bude zveřejněna 8.9.2006. více »
  • Krajina podstávkových domů 14.08.2006 - Dnes společně s kanceláří Neuland uzavíráme 2. etapu při zpracovávání Koncepce rozvoje Krajiny podstávkových domů. Koncepce má být dokončena k 31.8.2006. Zadavatelem je okresní úřad Löbau-Zittau. více »
  • Eurokomunála 08.08.2006 - 7.8.2006 proběhlo setkání p. starosty A. Boera z Reichenbachu (OL) s představitelem Svazku obcí Novoborska, p. starostou J. Voseckým. Byla projednána účast na koordinačním setkání 9.-11.11.2006 v Harrachově. více »
  • Mediální dílna 07.07.2006 - Dnes byla slavnostně zahájena česko-saská Mediální dílna v Budyšíně. Děti zde během desetidenního worshopu společně natočí zpravodajský deník o dění v Euroreigonu Nisa. více »
  • Zdravá výživa 22.06.2006 - 22.6.2006 proběhlo představení projektu v rámci setkání představitelů a zapojených organizací do správy programu Iniciativy společenství Interreg IIIA v Liberci. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie.   více »