Novinky v prostoru

  • Senioři v Kamenickém Šenově 25.04.2007 - 8.5.2007 se v Kamenickém Šenově uskuteční 9. mezinárodní den seniorů. 150 účastníků z Čech, Polska a Německa budou v rámci přednášky informováni o přírodních zajímavostech regionu a v přátelské atmosféře budou poznávat krásy přírody a historie v Kamenickém Šenově. více »
  • Triatlonové naděje v Jablonci 13.04.2007 - V rámci 6. ročníku seriálu plavecko-běžeckých závodů Triatlonové naděje představí 19.4.2007 Venkovský prostor o.p.s. stánek zdravé výživy, kde budou zábavnou formou představeny zásady zdravé výživy a zdravého životního stylu. v rámci projektu Zdravá výživa v Euroregionu Nisa více »
  • Doprava v ERN 12.03.2007 - 29. 3. 2007 se koná konference Doprava v Euroregionu Nisa. Aktuální informace a program s pozvánkou naleznete na adrese www.venkovskyprostor.cz/transport. více »
  • Pozvánka na konferenci 02.03.2007 - Dne 28.3.2007 od 9:00 hodin se v mediálním sále Krajského úřadu v Liberci (U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2, 3. patro) uskuteční konference pro pedagogy a ředitele základních a středních škol Libereckého kraje v rámci projektu "Zkvalitnění výuky na základních a středních školách Libereckého kraje pomocí vyučovací metody využívání interaktivních multimediálních ... více »
  • Interaktivní tabule 12.12.2006 - Venkovský protor o.p.s. zahajuje vzdělávcí projekt Interaktivní tabule ve výuce na školách Libereckého kraje. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu. více »
  • Chtějí vrátit venkovu lesk 21.11.2006 - Liberec - Otázkami, jak udělat život na venkově přitažlivý pro mladé lidi, a to především v oblasti zemědělství, se bude zabývat čecko-německá konference pořádaná v rámci projektu Venkov - šance pro mladé lidi. Konferenci pořádá 23. listopadu v Kulturním a vzdělávacím centru v Kamenickém Šenově společnost Venkovský prostor o.p.s. více »
  • Pěšky nebo na kole 20.11.2006 - Workshop s cílem výměny informací a zkušeností proběhl dnes v Mezinárodním Centru Duchovní obnovy v Hejnicích. Experti z Polska, Německa a Čech si povídali o parametrech kvality pěších a cyklistických turistických stezek v jednotlivých částech Euroregionu Nisa. Zúčastnili se mimo jiné zástupci Saského zemského svazu pro podporu cestovního ruchu, Klubu českých ... více »
  • Seminář ovocné stromy 11.10.2006 - 17. října 2006 se uskuteční česko-polsko-německé setkání „Ovocné sady a ovocné porosty na kraji lesa a v zemědělské krajině" do Městské knihovny Niesky. Akce je pořádána v rámci projektu „přeshraniční propojení ekologické výchovy" financovaného iniciativou EU Innterreg IIIa. více »
  • Seminář využití energie 25.09.2006 - 26. září 2006 se od 10:00 do 14:00 koná v budově "M" Technické univerzity v Liberci (Harcov, ul. 17. listopadu) závěrečný workshop na téma "Využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků" Pozvánku včetně podrobných informací o projektu najdete v přiloženém dokumentu. více »
  • Konference Doprava v ERN 06.09.2006 - V současné době probíhají aktivní přípravy třístranné konference o dopravě v Euroregionu Nisa. Venkovský prostor se aktivně podílí na organizačním zajištění akce. I na našich stránkách bude v brzké době spuštěna vlastní sekce pro tuto konferenci na adrese www.venkovskyprostor.cz/transport. více »