Novinky v prostoru

  • Pozvánka na konferenci o potenciálech lokální ... 27.10.2015 - Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odbornou konferenci s názvem „Potenciály lokální ekonomiky v kontextu ekosystémových služeb", která proběhne dne 24. 11. 2015 v Mezinárodním centru setkání St. Marienthal (Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal) v německém Ostritzu. Tato konference se koná ... více »
  • Pozvánka na festival lokální ekonomiky 20.09.2015 - Dovolujeme si Vás pozvat na Jarmark lokální ekonomiky, který se uskuteční v sobotu 26. září 2015 od 10:00 do 17:00 v Rumburku. Pro aktéry regionální produkce bude jistě zajímavá také účast souběžně probíhající III. národní konferecni lokální ekonomiky také v Rumburku. Více informací naleznete v přiložených plakátech nebo na webu http://www.lokalni-ekonomika.cz/index.html. více »
  • Změna telefonního kontaktu!!! 10.09.2015 - !!! Oznamujeme, že od dnešního dne je naše společnost dostupná na jediném telefonním kontaktu a to: +420 702 027 607 !!! více »
  • Pozvánka na přeshraniční konferenci o dobrovolnictví 11.08.2015 - Vážení koordinátoři, zájemci o občanskou angažovanost a dobrovolníci, zveme vás společně s pořádající organizací Saským zemským kuratoriiem Venkovský prostor e.V.na 6. Odbornou konferenci občanské angažovanosti v Löbau s heslem „Spolu a pro druhé v Euroregionu Nisa". Patronkou akce je saská ministryně sociálních věcí a ochrany spotřebitelů, paní Barbara ... více »
  • Regionální konference o půdě - nový termín 31.07.2015 - Dovolujeme si tím pozvat v první řadě lektory ekologické výchovy, ale také odbornou veřejnost a zástupcedalších organizací a institucí na Regionální konferenci Trinacionální sítě EVVO s tématem ochrany půdy, která se uskuteční dne 22.9.2015 v příhraničním Neukrichu. Více informací naleznete v přiložené pozvánce, která zároveň obsahuje přihlášku na akci. ... více »
  • Tisková zpráva z workshopu o dobrovolnictví 05.06.2015 - V úterý, 26.5.2015, se na půdě Krajského úřadu v Liberci a s podporou člena rady RNDr. Víta Příkaského sešli zástupci více než pětadvaceti organizací a institucí z české i saské strany Euroregionu Nisa v rámci workshopu, jehož hlavním tématem byla současnost a budoucnost dobrovolnictví. V průběhu ... více »
  • Pozvánka na workshop o dobrovolnictví a občanské ... 04.05.2015 - Dovolujeme si pozvat všechny zástupce příspěvkových, nestátních neziskových i dalších organizací, stejně jako zástupce veřejné správy na workshop, který se bude zabývat tématem dobrovolnictví a občanské angažovanosti zejména s ohledem na specifika jejich uskutečňování a podpory. Workshop se bude konat dne 26.5.2015 od 13:00 v mutlimediálním sále Krajského ... více »
  • Dotace pro obce 03.12.2014 - Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Dotace pro obce" pořádaný kanceláří Europe Direct Liberec dne 12. 12. 2014 od 9:00 na krajskému úřadu Libereckého kraje. Podrobnosti včetně možnosti přihlášení naleznete v přiloženém souboru. více »
  • Přesun termínu konference o půdě 12.11.2014 - Bohužel Vám musíme oznámit, že konference TNU o půdě plánovaná na 13.11.2014 v Neukirchu se z organizačních důvodů přesouvá na březnový termín. O přesném datu a podmínkách konání vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení. více »
  • Regionální konference o půdě 13.11.2014 24.10.2014 - Rádi bychom především lektory ekologické výchovy, ale také odbornou veřejnost pozvali na Regionální konferenci Trinacionální sítě EVVO s tématem ochrany půdy, která se uskuteční dne 13.11.2014 v příhraničním Neukrichu. Více informací naleznete v přiložené pozvánce, která zároveň obsahuje ... více »