Novinky v prostoru

  • Fórum zdraví ve vzdělávání 2014 Plakát Forum zdraví 201405.03.2014 - Vážení pedagogičtí pracovníci, zástupci škol, odborníci pro oblast výchovy ke zdraví. Rádi bychom Vás pozvali na další ročník Fóra zdraví ve vzdělávání. V letošním roce pořádá Fórum zdraví ve vzdělávání 2014 jako mezinárodní konferenci Pedagogická fakulta a Fakulta zdravotnických věd ... více »
  • Publikace Všech 5 pohromadě zveřejněna Obálka V5P04.02.2014 - Vážení pedagogičtí pracovníci, rádi bychom vás informovali, že byla ve vědomostní knihovně portálu www.inovativni-vyuka.cz zveřejněna kompletní elektronická verze publikace Všech 5 prohromadě s didaktickou částí pro 1. i 2. stupeň základních škol. Tato publikace je vám k dispozici bezplatně. ... více »
  • Nabídka nejen pro mladé ekology Grune Schule10.01.2014 - Dovolte nám, abychom se na vás jménem Christoph Weidensdorfera s Grune Schule greznenlos e.V. obrátili s následující nabídkou. Návrhem. Rádi bychom dále pokračovali v bilaterálních německo - českých projektech, a to hlavně v těch, které jsou zaměřeny na děti a mládež, a dále pak v projektech ... více »
  • Výzva pro učitele MŠ a ZŠ 12.12.2013 - Vážení učitelé mateřských a základních škol, naše společnost připravuje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nový projekt a nabízí možnost bezplatného zapojení účastníků z řad pedagogických a řídících pracovníkům mateřských popř. základních škol z celé ... více »
  • Setkání Saské sítě EVVO 04.12.2013 - V úterý 3. prosince 2013 proběhlo v drážďanském Institutu pro ochranu životního prostředí a povolání v chemickém odvětví výroční setkání saských vzdělavatelů v oblasti ekologie organizovaných v Saské síti ekologické výchovy (NUS). Jako partner Trinacionální sítě ekologické výchovy byli ... více »
  • Zdravá kantýna 02.12.2013 - V druhé polovině listopadu zrealizoval Venkovský prostor několik projektových dní na základní škole Na Ostrově v Jaroměři. Žáci sedmých a osmých třích se tak měli možnost prostřednictvím projektu zapojit do přetváření školní kantýny. Ve skupinách měli totiž za úkol zpracovat vybranou část ... více »
  • Přírodní, kulturní a historické dědictví ... 06.11.2013 - Ve dnech 4.- 6. listopadu 2013 se pracovníci venkovského prostoru podíleli na organizaci semináře "Přírodní, kulturní a historické dědictví Hejnic" realizovaného v rámci projektu Implementace mezinárodního zařízení pro vzdělávání a volný čas mládeže v rámci přeshraničního styku (2. etapa stavby evropského centra pro rodiny a generace).   Během třídenní ... více »
  • Zdravý život mládeže v ERN 09.10.2013 - Na semináři Zdravý život mládeže v Euroregionu Nisa spolupořádaném pracovníky Venkovského prostoru v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích se ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2013 setkali studenti ve věku 16 až 19 let. Českou část zastupovali žáci střední obchodní školy SOŠO z Liberce, z německé strany nás navštívili studenti sociálních věcí z Caritas ... více »
  • Přeshraniční seniorské besedy - září ... 08.09.2013 - V návaznosti na Mezinárodní den seniorů, který proběhl letos v červenci v Hejnicích, se uskuteční také dvě besedy v seniorských klubech. První z nich proběhne dne 10. září v německém Nebelschütz a druhou budou hostit senioři z Kamenického Šenova dne 23. září 2013. Hlavním smyslem těchto besed ... více »
  • Jurtový festival 08.07.2013 - Rádi bychom Vás pozvali na 1. ročník putovního festivalu hudby, tance, divadla, ekologie, řemesel a přednášek „FESTIVAL JURT - Zdravý život“, který se koná v Brništi, v  areálu lesního Zátiší, dne 3. srpna 2013.Je připraven bohatý program, vhodný pro všechny věkové kategorie, zvláště pro rodiny s dětmi. Festival nabídne hudební a divadelní program, přednášky,vzdělávání, ... více »