Novinky v prostoru

  • PF 2012 PF 201222.12.2011 - Vážení přátelé, kolegové, partneři, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a pohody v novém roce. Venkovský prostor o.p.s. P.S. Při výrobě tohoto PF nebylo ublíženo žádnému stromu.   více »
  • Poděkování panu Havlovi 19.12.2011 - Za celou společnost Venkovský prostor bych rád vyjádřil díky za vše, co pro naší zem, ale i lidi z celého světa, v průběhu svého života pan Václav Havel vykonal. Doufáme, že jeho odkaz spočívající v prosazování spravedlnosti, čestnosti a slušnosti nebude nikdy zapomenut. Naopak věříme, že včerejší den i celý život pana prezidenta nenechá v lidech usnout ... více »
  • Vodní hospodářství - zahájení a online ... 06.12.2011 - Rádi bychom znovu pozvali všechny vzdělavatele EVVO a pedagogy základních, středních i vysokých škol na zahajovací setkání modulu „Vodní hospodářství", které se koná dne 18. ledna 2012 v Ekologickém centru Střevlik v Oldřichově v Hájích. Jak jsme vás již dříve informovali, byla v rámci projektu ... více »
  • Konference EV v Míšni - posunutí termínu 29.11.2011 - Oznamujeme vám, že se termín konference "Nové cesty pro sebeurčení v ekologické výchově" v Míšni z organizačních důvodů přesouvá z 1.-2. prosince na příští rok. Nový termín konference je předběžně stanoven na březen - duben 2012 a bude upřesněn po další dohodě s organizátory a s Evangelickou akademií v Míšni. Děkujeme za pochopení     více »
  • Uchopit budoucnost EV - konference 21.11.2011 - Existují cesty pro lepší rozhodování o nás samých v ekologické výchově? Trinacionální Den ekologické výchovy Sasko-Česko-Dolní Slezsko se bude zabývat tématy, která jsou pro sebeurčení a budoucnost ekologické výchovy klíčová. Na programu konference bude např. marketing v ekologické výchově, ... více »
  • Seminář EV pro předškolní děti 07.11.2011 - Ekologická výchova pro mateřské školy - jak na to? Jaké potřeby mají děti mladší šesti let? Jak se učí a jak je to s jejich schopnostmi soustředit se a pamatovat si? Jaké cíle sledujeme u přírodovědeckého vzdělávání u těch nejmladších a jaké metody jsou pro tuto cílovou skupinu vhodné? Toto se vám pokusíme názorně zprostředkovat v rámci workshopu, který ... více »
  • Ochrana původu regionálních výrobků - ... 27.10.2011 - Jménem Křesťansko-sociálního vzdělávacího institutu Sasko e.V. bychom rádi pozvali všechny regionální výrobce převážně z oblasti Lužických hor a okolí na: 4. workshop k posilování regionálních koloběhů v regionu Sasko-Dolní Slezsko-Severní Čechy pod názvem: "Ochrana geografického původu lužických ... více »
  • Konference EV v Krásné Lípě 27.10.2011 - Ve čtvrtek dne 3. listopadu 2011 se v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě koná přeshraniční konference ekovýchovných organizací z regionů Liberecka a Děčínska po Polabí a Horní Lužici na saské straně. Regionální konferenci, nazvanou „Zkušenosti s přeshraniční spoluprací a tipy pro dobrou ... více »
  • Vítězové soutěže Zázračná země Diplom23.09.2011 - Minulý víkend proběhlo v rámci dožínkových slavností ve Wurzenu vyhodnocení přeshraniční soutěže "Zázračná země kolem nás - okolo nás je život". Sešlo se mnoho pěkných příspěvků do fotosoutěže pro všechny nad 60 i malých uměleckých dílek do výtvarné soutěže od dětí z mateřských ... více »
  • Seminář Práce s osobami s poruchou chování 20.09.2011 - Existují lidé, se kterými je těžké vyjít? - Seminář "Práce s osobami s poruchou chování", který se uskuteční ve dnech 27.-28. října 2011 v obci Schöna u Hřenska, si klade za cíl vybavit lektory ekologické výchovy potřebnými znalostmi a dovednostmi, aby si uměli poradit v problémových situacích ... více »