Novinky v prostoru

  • Pozvánka na Fórum zdraví 2013 17.02.2013 - Vážení učitelé, pedagogičtí i vedoucí pracovníci vzdělávacích institucí, odborníci v oblasti správné výživy a výchově ke zdraví, rádi bychom Vás oficiálně pozvali na další ročník celostátního semináře Fórum zdraví ve vzdělávání 2013. V přiloženém dokumentu naleznte kompletní ... více »
  • 6.-7.3. Fundraising a marketing v EVVO - seminář 12.02.2013 - Rádi bychom pozvali všechny lektory a vedoucí pracovníky ekovýchovných organizací na další seminář, který je součástí kurzu managementu v EVVO, bude se konat ve dnech 6.-7.3.2013 v Goßbergu a má za úkol vám zpřístupnit nové oblasti činností a získat zdroje financování. Společně se budeme ... více »
  • 26.2. E-Learning pro EVVO - seminář 08.02.2013 - Nová média nabízejí možnosti také pro ekologickou výchovu, kde mohou sloužit jako doplněk ke stávajícím vzdělávacím nabídkám. Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli dozvědět více o využití e-learningu a případně se naučit vytvořit vlastní kurz, se bude dne 26. února 2013 v Gorlitz konat ... více »
  • 28.2. Respektovat a být respektován - seminář 07.02.2013 - Zajímá vás, jaký jiný způsob, než je použití autority a moci, je možné uplatnit ve vaší pedagogické činnosti? V čem spočívá partnerský a respektující přístup a jaké jsou principy dobré komunikace? Seminář Respektovat a být respektován je určený pro lektory ekologické výchovy a bude se zabývat ... více »
  • 21.2. Multimediální infosystémy - seminář 07.02.2013 - Srdečně Vás zveme na seminář, který je zaměřený na multimediální informační systémy, které jsou instalovány v návštěvnických centrech v oblastech chráněných území. Akce se bude konat dne 21. února v prostorách správy CHKO Königsbrücker Heide a je vhodná jak pro zaměstnance správ CHKO, ... více »
  • Fórum zdraví 2013 30.01.2013 - Rádi bychom Vám oznámili, že další ročník "Fóra zdraví" již má opět své datum i místo. Pro již 16. ročník celostátního semináře s novou akreditací pod názvem Fórum zdraví ve vzdělávání byl vybrán termín 19. - 21. 4. 2013. Opět se tedy všichni pedagogičtí pracovníci a odborníci sejdou ... více »
  • 18.-19.2. Projektový management - seminář 21.01.2013 - Projekt "Nové cesty pro ekologickou výchovu.." se nám už začíná blížit do finále a čas na pořádání seminářů pro letory EVVO se krátí.Rádi bychom vás proto pozvali na předposlední dvoudenní seminář v Schoně, který se bude konat v termínu 18-19.2.2013 - tentokrát na téma projektového managementu. Pokud ... více »
  • 1.2.13 Problémoví žáci - seminář 10.12.2012 - Zveme všechny lektory ekologické výchovy, kteří by se rádi dozvěděli více o tom, jak přistupovat k žákům se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním a s výchovnými problémy, na seminář dne 1. února 2013. Přeshraniční seminář se bude konat v MSEV při ZOO Liberec - DIVIZNA s lektorkou ... více »
  • 17.-18.1.13 Učení je zábava - seminář ... 29.11.2012 - Zajímá vás, jak koncipovat ekovýchovný program, aby byl účinný, hravý a aby podněcoval zvědavost a aktivitu účastníků? Praktický seminář, který se bude konat 17.-18.1.2013, se bude věnovat metodám a prostředkům, kterých můžete při přípravě vašich programů vhodně využít a poskytne také ... více »
  • 3.1.13 Typologie osobnosti v Divizně 28.11.2012 - Rádi bychom pozvali všechny lektory ekologické výchovy, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí o poznatky z typlogie ospbnosti. Seminář na téma MBTI typologie se koná ve spolupráci s MSEV Divizna dne 3.1.2013 pod vedením PaedDr. Olgy Medlíkové. MBTI typologie (Myers-Briggs Type Indicator) ... více »