Novinky v prostoru

  • Zdravý život mládeže v ERN 09.10.2013 - Na semináři Zdravý život mládeže v Euroregionu Nisa spolupořádaném pracovníky Venkovského prostoru v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích se ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2013 setkali studenti ve věku 16 až 19 let. Českou část zastupovali žáci střední obchodní školy SOŠO z Liberce, z německé strany nás navštívili studenti sociálních věcí z Caritas ... více »
  • Přeshraniční seniorské besedy - září ... 08.09.2013 - V návaznosti na Mezinárodní den seniorů, který proběhl letos v červenci v Hejnicích, se uskuteční také dvě besedy v seniorských klubech. První z nich proběhne dne 10. září v německém Nebelschütz a druhou budou hostit senioři z Kamenického Šenova dne 23. září 2013. Hlavním smyslem těchto besed ... více »
  • Jurtový festival 08.07.2013 - Rádi bychom Vás pozvali na 1. ročník putovního festivalu hudby, tance, divadla, ekologie, řemesel a přednášek „FESTIVAL JURT - Zdravý život“, který se koná v Brništi, v  areálu lesního Zátiší, dne 3. srpna 2013.Je připraven bohatý program, vhodný pro všechny věkové kategorie, zvláště pro rodiny s dětmi. Festival nabídne hudební a divadelní program, přednášky,vzdělávání, ... více »
  • 11.7. Den seniorů 24.06.2013 - Po třech letech se letos na české straně opět setkají senioři z Čech, Německa a Polska na Mezinárodním dni seniorů. Akce se bude konat dne 11. července 2013 v krásném městečku Hejnice a v jeho okolí a nese motto: "Šetříme zdroje, užíváme života". Rádi bychom tedy pozvali seniory z Euroregionu ... více »
  • Dítě v krizi nabídne V5P 23.05.2013 - Rádi bychom Vás informovali, že celostátní konference Dítě v krizi pořádaná v rámci 53. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2013 a Mezinárodního dne dětí nabídne jako svou integrovanou součást také také seminář Všech 5 pohromadě realizovaný naší společností pod akreditací MŠMT ČR v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Seminář ... více »
  • 30.5. Vzdělávací cesty s EVVO - seminář 16.05.2013 - Poslední přeshraniční seminář projektu Nové cesty pro lektory ekologické výchovy se bude konat na německé straně dne 30. května 2013. Seminář bude řešit vše kolem poznávacích cest se zaměřením na ekologická témata, od vytvoření koncepce s důrazem na „Edutainment", přes plánování a organizační ... více »
  • 20.6.2013 EVVO trochu jinak, aneb pečeme zdravě 08.05.2013 - Dovolujeme si Vás pozvat na regionální setkání v rámci projektu Nové cesty ekologické výchovy v Sasku a Čechách s tématem „EVVO trochu jinak, aneb pečeme zdravě". Setkání spojené s přednáškou na uvedené téma se uskuteční 29.5.2013 na Biofarmě Kozodoj v Karlových Varech. Dozvíte se něco o kváskovém ... více »
  • 6.5. Vernisáž výstavy FasciNatur na Grabštejně 02.05.2013 - Jste srdečně zváni na vernisáž výstavy nazvané FasciNatur, která se věnuje ekologické výchově, kvetoucím zahradám a parkům, přírodě kolem nás a jejímu vzájemnému ovlivňování se s lidskou existencí. Tato poutavá expozice, ve velmi názorném a interaktivním provedení, byla zapůjčena z Německa ... více »
  • 7.5. EVVO jako výchova ke svobodě 26.04.2013 - Ve spolupráci se sdružením Area Viva si vás dovolujeme pozvat na seminář vedený profesorem Janem Sokolem, který se koná 7. května 2013 od 13:00 na zámku ve Valči. Tématem společného odpoledne je EVVO jako výchova ke svobodě a Prostředí, které jsme zdědili. Přihlášky s vašimi osobními a kontaktními ... více »
  • Fórum zdraví je za námi 22.04.2013 - Letošní ročník celostátní konference o výchově ke zdraví tentokrát pod názvem Fórum zdraví ve vzdělávání skončilo v Benešově u Prahy uplynulou neděli před polednem. V průběhu třídenního setkání pedagogických pracovníků, odborníků ale i studentů pedagogických fakult byly představeny aktuality ... více »