Novinky v prostoru

  • 1.2.13 Problémoví žáci - seminář 10.12.2012 - Zveme všechny lektory ekologické výchovy, kteří by se rádi dozvěděli více o tom, jak přistupovat k žákům se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním a s výchovnými problémy, na seminář dne 1. února 2013. Přeshraniční seminář se bude konat v MSEV při ZOO Liberec - DIVIZNA s lektorkou ... více »
  • 17.-18.1.13 Učení je zábava - seminář ... 29.11.2012 - Zajímá vás, jak koncipovat ekovýchovný program, aby byl účinný, hravý a aby podněcoval zvědavost a aktivitu účastníků? Praktický seminář, který se bude konat 17.-18.1.2013, se bude věnovat metodám a prostředkům, kterých můžete při přípravě vašich programů vhodně využít a poskytne také ... více »
  • 3.1.13 Typologie osobnosti v Divizně 28.11.2012 - Rádi bychom pozvali všechny lektory ekologické výchovy, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí o poznatky z typlogie ospbnosti. Seminář na téma MBTI typologie se koná ve spolupráci s MSEV Divizna dne 3.1.2013 pod vedením PaedDr. Olgy Medlíkové. MBTI typologie (Myers-Briggs Type Indicator) ... více »
  • 22.-23.1.13 Sociální média v EVVO - seminář 23.11.2012 - Přijeďte se dozvědět a prakticky si vyzkoušet, jaké možnosti nabízejí sociální média lektorům ekologické výchovy při práci s veřejností a při zprostředkování vlastních vzdělávacích obsahů.Seminář, který se bude konat ve dnech 21.-22. 6. 2012 v Drážďanech, se bude praktickým využitím ... více »
  • První seminář Všech 5 pohromadě v Karlových ... 09.11.2012 - Konferenční místnost supermarketu Albert na nábřeží Ohře v Karlových Varech se stala první zastávkou týmu, který bude v následujících měsících realizovat semináře Všech 5 pohromadě pro pedagogy z celé České republiky.   Tyto semináře podpořené Nadačním fondem Albert a připravované ... více »
  • 15.11. Konference EVVO "s budoucností" 31.10.2012 - Téma udržitelného rozvoje je pro některé z nás již důvěrně známé téma, jiní se zase obávají, že by kvůli tomu mohla ekologická výchova ustoupit do pozadí. Mnozí další ještě neměli čas, aby se tímto tématem důkladněji zabývali. Trinacionální konference o vztahu udržitelného rozvoje ... více »
  • 30.10. Exkurze k Lužickým jezerům 15.10.2012 - Zajímá Vás, jak se z horníků mohou stát lodníci? Exkurze za příklady dobré praxe do Lužické jezerní oblasti, která se koná dne 30. října 2012, Vám vše objasní. Budete mít možnost poznat přeměnu bývalé průmyslové oblasti na krajinu využívanou v souladu s ochranou přírody pro turistické, ... více »
  • 18.10. Regionální koference Odpady v EVVO 26.09.2012 - Zveme všechny lektory a organizace zabývající se ekologickou výchovou a osvětou z regionu Libereckého kraje na přeshraniční regionální konferenci na téma "Odpady v ekologické výchově", která se koná dne 18.10.2012 v Neukirchu. Hostitelem akce je Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland e.V. (Sdružení ... více »
  • 9.10. Otevření infostanice v Hradčanech 13.09.2012 - Informační centrum v Ralsku - Hradčanech se dočkalo nové interaktivní instalace, která má umožnit virtuální vstup do míst chráněných lokalit v oblasti bývalého vojenského prostoru Ralsko a obohatit tak stávající expozice. V současné době probíhá dokončování instalačních prací včetně naprogramování ... více »
  • 22.9. Saské dožínky v Sebnitz 03.09.2012 - Oslavy saských dožínek se letos konají v obci Sebnitz ve dnech 21. - 23.9. 2012. Jejich součástí bude jako každoročně také den seniorů, na který jsou pozváni také aktivní senioři z Čech, kteří se se svými saskými kolegy každoročně na podobných akcích scházejí společně s dalšími účastníky ... více »