Novinky v prostoru

  • Interaktivní tabule 12.12.2006 - Venkovský protor o.p.s. zahajuje vzdělávcí projekt Interaktivní tabule ve výuce na školách Libereckého kraje. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu. více »
  • Chtějí vrátit venkovu lesk 21.11.2006 - Liberec - Otázkami, jak udělat život na venkově přitažlivý pro mladé lidi, a to především v oblasti zemědělství, se bude zabývat čecko-německá konference pořádaná v rámci projektu Venkov - šance pro mladé lidi. Konferenci pořádá 23. listopadu v Kulturním a vzdělávacím centru v Kamenickém Šenově společnost Venkovský prostor o.p.s. více »
  • Pěšky nebo na kole 20.11.2006 - Workshop s cílem výměny informací a zkušeností proběhl dnes v Mezinárodním Centru Duchovní obnovy v Hejnicích. Experti z Polska, Německa a Čech si povídali o parametrech kvality pěších a cyklistických turistických stezek v jednotlivých částech Euroregionu Nisa. Zúčastnili se mimo jiné zástupci Saského zemského svazu pro podporu cestovního ruchu, Klubu českých ... více »
  • Seminář ovocné stromy 11.10.2006 - 17. října 2006 se uskuteční česko-polsko-německé setkání „Ovocné sady a ovocné porosty na kraji lesa a v zemědělské krajině" do Městské knihovny Niesky. Akce je pořádána v rámci projektu „přeshraniční propojení ekologické výchovy" financovaného iniciativou EU Innterreg IIIa. více »
  • Seminář využití energie 25.09.2006 - 26. září 2006 se od 10:00 do 14:00 koná v budově "M" Technické univerzity v Liberci (Harcov, ul. 17. listopadu) závěrečný workshop na téma "Využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků" Pozvánku včetně podrobných informací o projektu najdete v přiloženém dokumentu. více »
  • Konference Doprava v ERN 06.09.2006 - V současné době probíhají aktivní přípravy třístranné konference o dopravě v Euroregionu Nisa. Venkovský prostor se aktivně podílí na organizačním zajištění akce. I na našich stránkách bude v brzké době spuštěna vlastní sekce pro tuto konferenci na adrese www.venkovskyprostor.cz/transport. více »
  • Volná místa na workshop ek.výchovy 29.08.2006 - Ještě máme volná místa na polsko-české workshopy a workcamp do Jizerských hor; bližší informace a přihlášky v sekci projekty / Naše Jizerky nebo písemně na emailové adrese novak@venkovskyprostor.cz.   více »
  • Využití odpadního tepla 22.08.2006 - Dne 21.8.2006 proběhla pracovní schůzka řešitelů projektu "Přeshraniční studie pro využití odpadního tepla pomocí mobilních zásobníků". Dne 26.9.2006 proběhne prezentace výsledků projektu v 10 hod. v budově M na půdě TU Liberec (Harcov). Pozvánka bude zveřejněna 8.9.2006. více »
  • Krajina podstávkových domů 14.08.2006 - Dnes společně s kanceláří Neuland uzavíráme 2. etapu při zpracovávání Koncepce rozvoje Krajiny podstávkových domů. Koncepce má být dokončena k 31.8.2006. Zadavatelem je okresní úřad Löbau-Zittau. více »
  • Eurokomunála 08.08.2006 - 7.8.2006 proběhlo setkání p. starosty A. Boera z Reichenbachu (OL) s představitelem Svazku obcí Novoborska, p. starostou J. Voseckým. Byla projednána účast na koordinačním setkání 9.-11.11.2006 v Harrachově. více »